När det brister vad gäller sexualkunskapsundervisning i särskolan anses det ofta bero på att det saknas undervisningmaterial. Därför är det angeläget att uppmärksamma det nya läromedlet PUSS som FUB:s forskningsstiftelse ala tagit fram. Det handlar om kroppen, känslor och sexualitet och finns tillgängligt på nätet. 

Webbsidan riktar sig direkt till eleven och en det finns även en handledning till lärare eller personal eller anhöriga....Internet och datorer är ofta mycket bra hjälpmedel, då det finns olika tekniska sätt att underlätta både fysiska och intellektuella eventuella begränsningar. För att komma åt materialet kan man som skola köpa en kod av stiftelsen ala och sen sprida den sedan till sina elever och lärare.
Det ska bli intressant att vilken typ av kunskap och material som informanterna med intellektuell funktionsnedsättning i min studie om sexuell hälsa och sexualkunskap i särskolan tycker är användbar och viktig! Kanske är det just den typen av information! Lika angelägen som Dantes sång....

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *