Läste i Universitetsläraren nr 14/2010 med intresse om nya boken ”Föregångarna” och beställer den direkt.  Elva kvinnor berättar om sina vägar till en professur. De tillhör alla den första generationen som började forska om kvinnors historia, organsisering, arbete, livsvillkor, hälsa, kroppar, yrkesliv etc. Förutom att boken innehåller livsberättelser, så är det också en bit samhällshistoria och forskarepok som beskrivs.

Men det är ingen enhetlig bild som framträder, enligt redaktörerna Christina Florin och Kirsti Niskanen. Vägarna till och i karriären visade sig variera stort; hälften uppger exempelvis att de upplevt motstånd på sin väg mot professuren. Den andra halvan beskriver antingen vägen på ett mer positivt sätt eller säger rakt ut att de valt att inte komma ihåg oförätter utan istället gått vidare.

Idag är 18 % av professorerna i Sverige kvinnor. Akademin ändrar man inte på i första taget, fortsätter redaktörerna. Sega strukturer sitter i väggarna och männen har 800 års försprång vid universiteterna…..

, ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *