Föregångarna

Läste i Universitetsläraren nr 14/2010 med intresse om nya boken ”Föregångarna” och beställer den direkt.  Elva kvinnor berättar om sina vägar till en professur. De tillhör alla den första generationen som började forska om kvinnors historia, organsisering, arbete, livsvillkor, hälsa, kroppar, yrkesliv etc. Förutom att boken innehåller livsberättelser, så är det också en bit samhällshistoria och forskarepok som beskrivs.

Men det är ingen enhetlig bild som framträder, enligt redaktörerna Christina Florin och Kirsti Niskanen. Vägarna till och i karriären visade sig variera stort; hälften uppger exempelvis att de upplevt motstånd på sin väg mot professuren. Den andra halvan beskriver antingen vägen på ett mer positivt sätt eller säger rakt ut att de valt att inte komma ihåg oförätter utan istället gått vidare.

Idag är 18 % av professorerna i Sverige kvinnor. Akademin ändrar man inte på i första taget, fortsätter redaktörerna. Sega strukturer sitter i väggarna och männen har 800 års försprång vid universiteterna…..

, ,

Kääärlek!

I dagarna utkommer en ny bok i redaktion av Siv Widerberg, känd barnboksförfattare – Käärlek. 61 texter i kärlekens tecken.  I den finns förutom bidrag från barn, ungdomar och andra författare utdrag ur två av mina böcker om Emma, som ges ut på Argument förlag. Hoppas det inspirerar ännu fler till mer läsning!

”Käärlek” ges ut på En bok för alla, vilka månar om att ge ut kvalitetsböcker till lågt pris.  Säkert är det många som har sett dessa böcker på skolor runtom i landet och kanske själv läst en och annan titel! Att böcker inte ska vara givna en liten priviligerad grupp gillar jag. Det är ju också en anledning till att jag själv, förutom facklitteratur, skriver just lättlästa barn- och ungdomsböcker för dem som kanske annars inte har så lätt att läsa av olika skäl.

I övrigt har väl ingen missat att det snart är dags för årets bokmässa i Göteborg! Som vanligt blir det säkert en spännande blandning av nya böcker, möten med kända och okända författare och förläggare och en känsla av utmattning….  I år har jag ”bara” mingel hos Liber, där vi ska fira nya läroboken Sexologi och middag med Argument inplanerat på den korta tid jag har möjlighet att vara med.

Men innan dess är det helg – skånehimlen har blå fläckar och det verkar som att vinden har lagt sig lite i Slottsparken utanför. Snart dags för ledighet, besök av äldsta dottern och gåbortmiddag med vänner. Också kul!

, , ,

Vad är en profession?

Hur man definierar, beskriver och avgränsar en profession är en av de saker som jag nu läser in mig på teoretiskt utifrån mitt nya forskningsprojekt om professionaliseringen av sexologer.

Thomas Brante, som är professor vid Lunds universitet, menar bland annat att professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig forskning. Numera är det ungefär 15-20% av arbetskraften som kan räknas till denna grupp och den ökar hela tiden. Nya professioner tillkommer genom processer som ofta handlar om samverkande faktorer – samhälleliga behov och yrkesgruppers behov.

Jag planerar nu intervjuer av yrkesverksamma sexologer för att bland annat höra hur de själva beskriver sitt arbetssätt och sin arbetssituation. Inom kort kommer ett informationsbrev att skickas ut samt läggas på aktuella hemsidor för att finna informanter. Projektet omfattas av Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskningsstudiers utförande.  

Om du som läser detta själv arbetar professionellt som sexolog är du mycket välkommen att kontakta mig – gärna per e-post!

I början av nya forskningsprojekt så blandas inspirationen med mängder av frågor rörande genomförande, insamlande av material, val av teorier etc. Därför kan det inledningsvis också kännas rörigt på gränsen till frustrarande. Saker och ting tar längre tid än man trott, en del måste ändras, nya strategier läggas upp. Ja, det kan verkligen kännas som Winnerbäck sjunger – ”Jag får liksom ingen ordning på mitt liv”. Men det är väl det som också är bra och öppnar upp för nya möjligheter och nya resultat – så småningom!

 

Rätt till sexuell hälsa?

Ett av mina nya forskningsprojekt heter Rätt till sexuell hälsa? En pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Som bekant blev sexualkunskap obligatorisk i svenska skolan redan 1955, men fortfarande tycks den bristfällig i Gymnasiesärskolan och dessa elever har också sämre kunskaper om kroppen, sexualitet och relationer än andra.

De senaste dagarna har det varit artiklar i City Malmö/LUnd utifrån RFSU:s senaste rapport ”Dundermycket sexualundervisning”. Den visar att sexualkunskapen i svenska skolan är på tok för dålig, vilket förstås är oroande om särskolans undervisning är ännu sämre! Hur den fungerar beror ofta på en eldsjäl på skolan – någon som är särskilt engagerad i sex- och samlevnadsfrågor. RFSU föreslår bland annat att sexualundervisningen ska vara innehålla värderingsövningar, rollspel och mindre katederundervisning.

En förklaring till att gymnasiesärskolans undervisning är bristfällig handlar om att de nationella målen inte är anpassade utifrån varierande utvecklings-, mognads- och intellektuella nivåer. I böckerna Sexualitet och Integritet samt Hur gör man? har jag utvecklat modellen ASS – anpassd sex – och samlevnadsundervisning för unga med intellektuell funktionsnedsättning Det är bland annat denna modell jag ska granska och utveckla utifrån intervjuer med elever vid Gymnasiesärskolan i mitt nya forskningsprojekt.

Det är också viktigt att sätta in forskning om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sexualiet i en kontext och här kommer bland annat Sven-Axel Månsson och min tidigare forskning om unga och pornografi till hjälp. Extra roligt är det att den nu har uppmärksammat i tidskriften Contemporary Sexuality!

Kul är det även att min son och hans band Marissa Burns Trey var i morgonradio igår – ännu roligare att de överhuvudtaget kom upp för en spelning för den tiden. Det är ju inte precis rockmusikers vanliga tid på dygnet för ös! Nu var det en akustisk spelning, som är riktigt fin att lyssna på även om de oftast låter mycket mer!

Alla dessa dagar som kom och gick…

Ibland är det som att tiden bara rusar iväg. Man har ett – oftast många – uppdrag som tar ens uppmärksamhet och fokus är en deadline eller ett konferensdatum. Plötsligt är dagen inne och all kraft läggs just där och då. Sen är det över. Lättnad blandas med tomhetskänsla. Förhoppningsvis känner man sig ändå nöjd efteråt; man har gjort sitt bästa. Vid andra tillfällen upptäcker man vad man borde gjort, skrivit eller förberett sig på när det är försent… Denna dag, denna deadline är redan över, så det blir en lärdom till nästa tillfälle. 

En liten andhämtning, så dags för nästa dag, nästa datum. Och det är det som är forskarlivet! Ständiga strävanden, utmaningarar och möten. Stimulerande men också krävande då saker och ting sällan kan gå på rutin, även om man skaffar sig alltmer erfarenhet från akademins värld.

Så nu är firandet av Världsdagen för sexuell hälsa i Malmö över av detta första pionjärarrangemang, som ska återkomma årligen. Mycket gick över förväntan, annat är sånt som vi får förbättra till nästa år.  Men mest syntes glada ansikten – i alla fall hos arrangörerna Jack Lukkerz från RFSU Malmö och ergo –  som ni nedan! Stort tack till medverkande föredragshållare, bokbordspresentatörer , åhörare och ungdomar på stan!

Dan före dan…

Så här dan före Världsdagen för sexuell hälsa är det mycket som ska förberedas! Nu har vi kollat teknik och säkerhet inför att ha högskolan öppet en lördag. I dagens Metro är det en annons med rubriken:

”Glädjefylld sexualitet och sexuell hälsa”
Malmö högskola deltar i firandet av World Sexual Health Day med öppna föreläsningar och diskussioner, bland annat om synliga och osynliga män som säljer sex till män, kvinnlig omskärelse och sexuell hälsa i den svenska skolan.
Lördag den 4 september kl 10.00-14.30
Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola

Och i dagens City Malmö/Lund är det en kort artikel med rubriken ”Imorgon firas sexdagen”. Nåja, det lutade ju åt rätt håll i alla fall, även om texten blev lite väl oprecis för min smak. Jag berättar bland annat i artikeln om att syftet med dagen är att belysa sexuell hälsa som en viktig del i allmänhälsa och att World Asssociation for Sexual Health strävar efter att påverka allmänheten genom att uppmärksamma temat.

En annan rolig sak som hände idag var att min kollega professor Sven-Axel Månsson och jag är på förstasidan i den välrenommerade amerikanska tidskriften Contemporary Sexuality. Vol 44, No 9, 2010.  Underlag är vår artikel om unga och pornografi i tidskriften Journal for Sex Research och består av en intervju med Sven-Axel. Rubriken är Teens, porn and the digital age.

Så, även om World Sexual Health Day också firas med  dans i vissa länder i morgon, så blir dagen i Malmö mer fylld av mentala aktiviteter i år. Men det hindrar ju inte från att lyssna på Lykke Li och se på hennes dans!

 , , ,

Bara några dagar kvar…

Så är jag på plats på min nya arbetsplats Centrum för professionsstudier (CPS), där jag ska forska om professionaliseringen av sexologer. Studien tar sin avstamp i den pågående processen av akademiseringen av ämnet sexologi vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. Avsikten är att närmare undersöka relationer mellan professionsutbildning i sexologi och den professionella sexologiska yrkespraktiken.

Den 30 september – 1 oktober inbjuder Svenska nätverket för professionsforskning till konferens i Göteborg och då är det tänkt att vi ska presentera och diskutera våra olika forskningsprojekt. Ska bli spännande att komma in i ett delvis helt nytt sammanhang och ta ett steg tillbaka och studera den verksamhet som jag varit så tätt involverad i tidigare.

Sen är det förstås full rulle inför WAS firande av världsdagen för sexuell hälsa på lördag den 4 september! Runtom i världen pågår för fullt förberedelser och kartan över länder som är involverade blir allt mer blå (=deltagande)!

Dokumentationer över alla aktiviteter – samtal, föredrag, danser, gruppdiskussioner, paneldebatter – kommer sedan att läggas ut på WAS hemsida. Det är verkligen spännande att få möjlighet att medverka i detta pionjärprojekt. Alla är välkomna till firandet i Malmö som startar i aulan på Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola kl 10 med spännande föredrag under dagen och avslutas med samtal på stan mellan elever vid Humprehyskolan och allmänheten. Ingen föranmälan krävs och allt är gratis!

Så, låt än en gång Timbuktu och Simone ropa ut – ”vi drar till Malmö!” Varmt välkomna!