Andras onormalitet – min normalitet

Så, dags att packa väskan och sätta sig på tåget igen – denna gång mot Linköping, en av mina gamla hemstäder från uppväxten. Få se om de kommenterar min blanddialekt, såsom många ofta gör. När jag väntar mig en intresserad fråga från publiken utifrån mitt föreläsningsämne, så kommer istället: ”Varifrån kommer du egentligen? Det har jag suttit och funderat på hela tiden när du pratat!”

Temat på årets konferens är Sexualitet och funktionshinder, och jag ska föreläsa om min forskning om unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Samtidigt förbereder jag torsdagens konferens i Malmö tillsammans med fotograf Elisabeth Ohlson Wallin: Funktionshinder och sexualitet. Synligt i konst och forskning?

Mina reflektioner just nu handlar om normalitet, synliggörande och klokhet. Vad är det som är eftersträvansvärt och för vems skull? Vad är klokhet?  Vem kan man avfärda som dum, och varför? Är en funktionsduglig kropp alltid den vackraste? Hur definieras en funktionsnedsatt person? Samt, till sist, vi ska alla den vägen vandra – mot funktionsnedsatthet – om vi får leva ett tag till…

Startskott

Inom de närmaste dagarna startar en ny unik enkätstudie; 600 svenska ungdomar som är intagna på statliga ungdomshem får möjlighet att besvara UngKAB09 enkäten i Malmö högskolas regi. Ofta hamnar dessa ungdomar utanför de ”vanliga” undersökningarna av unga och därför anser vi att detta är ett mycket spännande projekt. Kommer de att svara ungefär som de 15 000 unga som hittills besvarat UngKAB? Eller kommer resultaten att skilja sig åt? Varför i så fall?

Att forska är som att beträda nylagd is – eller is som aldrig lagt sig. Man vet inte vad som ska hända – och hoppas ibland att kunna ”gå på vatten”.  Att forska är att vara nyfiken – beredd på allt eller inget. Att forska är osäkerhet och förväntning i samma stund. Att forska är öppenhet och en viss krasshet. Kanske, kanske inte.

Min kompetenta doktorand tar första steget i slutet på veckan. Min uppgift den här gången är att handleda – leda vid handen. Det är också spännande!

Etiska aspekter är och ska alltid vara en ledstjärna. Oavsett grad av nyfikenhet, så gäller det att värna om dem det gäller. Ungdomar som vistas på statliga ungdomshem är en särskilt grupp att ta hänsyn till, där det gäller att vända och vrida på olika aspekter för att strävan efter resultat aldrig sätter den enskilde i en utsatt position.

 

Att skriva och prata på engelska

Dagarna går en väldig fart och fylls av undervisning, planeringsmöten och däremellan förberedelser inför den kommande flytten till Skåne. Före påsk höll lektor Magnus Englander och jag ett seminarium om att skriva akademiska texter på engelska och vi nämnde bland annat det faktum att en svensk som pratar och skriver riktigt bra på engelska ofta befinner sig på en tolvårings nivå. Intet ont om tolvåringar men det säger förstås nånting om svårigheten med att uttrycka sig intellektuellt och analytiskt i forskarsammanhang.

Nu har videon med den föreläsning jag själv höll på Kinseyinstitutet i våras om Sexuality and Disability lagts ut på deras hemsida. Det är ett exempel på när språket både kan fungera som en brygga och och som en barriär mellan forskare i olika länder. Visst är det bra att kunna kommunicera och utbyta forskningsresultat, men lika frustrerande kan det kännas när man inte hittar det rätta ordet för den nyans som man vill uttrycka.

Imorgon börjar den sista kursen på masterprogrammet i sexologi och som handlar just om sexualitet och funktionshinder. Den här gången har vi även haft möjlighet att ta in några utomstående studenter, förutom de som redan går på programmet. Det ska bli väldigt spännande att träffa dem och dessutom ser jag fram emot flera intressanta gästföreläsare. Redan imorgon eftermiddag tar  vi emot professor Karin Barron, sociolog från Uppsala, som ska föreläsa om genusperspektiv på funktionshinder.

Ett annat tema i kursen kommer att vara frågan om funktionshinder i media och konst. Hur framställs det och av vilka? Sharemusic är ett av de få exempel organsationer och föreningar som ger kurser inom MUSIK, DANS, TEATER och KONST
för alla – oavsett förkunskaper eller funktionsnedsättning!