Under tryckning!

Så är då äntligen den tredje upplagan av Sexologi på LIbers förlag under tryckning! Idag på eftermiddagen la vi sista handen vid korrekturet av 54 kapitel av olika tvärvetenskapliga och kliniska perspektiv på sexologi skrivna av kompetenta författare från universitet, organisationer och kliniska verksamheter. P.O Lundberg har jobbat med detta projekt sedan två år tillbaka tillsammans med redaktör Christina Brynolfsson.

 

PÅ förmiddagen hade lektor Magnus Englander och jag ett seminarium om att skriva artiklar på engelska på uppsatskursen 30 hp som avslutar masterprogrammet. Det blev sista seminariet tillsammans med gruppen för min del. Nu ska de skriva på och sedan lägga fram sina arbeten i slutet av terminen under en opposition.

Påsken närmar sig och några dagars ledighet. Även om dessa ska ägnas till förberedelser av flytt så småningom, så innebär de också ett avbrott och en återhämtning innan nästa kurs – den sista för dem som valt att skriva ännu en magisteruppsats – på masterprogrammet börjar. Sexualitet och funktionshinder, 8 hp, startar med gästföreläsning av professor Karin Barron från Uppsala universitet.  Just nu känner jag mig på mycket bra humör och tror på våren, ljuset och på kärleken!

Vår, förändringar och nya möjligheter i sikte…

Så har det åter gått några intensiva veckor, med pendling, jobb och familj. När vardagen är krävande behöver man ibland påminna sig om allt som man har att vara tacksam över. Sen är det viktigt att våga förändra det som går att ändra, och acceptera det som är som det är. För min del innebär det en flytt till Malmö till sommaren tillsammans med familjen.

Med vårljuset känns det ofta som att nya möjligheter öppnar sig. Till exempel finns nu länken för att anmäla sig till den tredje kullen på masterprogrammet i sexologi ute på Malmö högskolas hemsida!

Spännande är också att följa masterstudenternas uppsatsarbete denna vår! En av studenterna har till exempel gett ut en bok om SET (social och emotionell träning) och sex- och samlevnadsarbete, och ska nu undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av denna vidareutbildning. En annan skriver om vilken betydelse personalen på synrehab har för att stärka blindas förmåga att flirta och skapa intima relationer.

Nu ska jag packa väskan för att åka till Universitetet i Agder. Sven-Axel Månsson och jag ska föreläsa på deras sexologiutbildning, som drivs av Elsa Almås och Esben Esther Pirelli Benestad. De båda har vid ett flertal tillfällen föreläst hos oss i Malmö, så vi får utbyta tjänster med varandra. Imorgon blir det kavaj på, men så här tjusiga var Esben Esther och jag på Island 2008 på NACS-mötet!