Premiär för WAS nya hemsida

Nu sjösätts den nya hemsidan för WAS (World Association for Sexual Health). Här finns information om världsorganisationens mål, syften, deklarationer och länkar, artiklar och pressmeddelanden angående aktualiteter inom det tvärvetenskapliga området sexuell hälsa. Här finns också en presentation av den styrelse där undertecknad ingår sedan valet vid den senaste världskonferensen i Göteborg i somras.

Nästa styrelsemöte är i Porto i maj då EFS (European Federation of Sexology) har sin kongress. Svensk förening för sexologi är ansluten som medlemsorganisation i de europeiska respektive världsomfattande organisationerna. De nordiska länderna är dessutom sammanslutna i NACS (Nordic Association for Clinical Sexology). 

Att nätverka i olika ämnesorganisationer är en viktig del i sexologins utveckling och progression. Att undersöka hur detta fungerar kommer att vara en del av det nya forskningsprojekt som jag ska arbeta med på halvtid de närmaste tre åren på Centrum för Professionsstudier vid Malmö högskola: Professionalisering av sexologer och akademiseringen av ämnet sexologi. Fler rapporter kommer efterhand!

Med tanke på alla olika projekt som jag nu är inblandad i kan jag ibland känna mig som Winnerbäck – eller ja, åtminstone som det som han beskriver….

 , , , , ,

Kursstarter och jubileum

Igår var det kursstart med masterstudenterna i sexologi på deras sjätte och sista termin vid Fakulteten för HÄlsa och samhälle, Malmö högskola. Nu är det dags att skriva masteruppsats och känslor av förväntningar, iver och lite oro blandas bland författarna. Men mest tror jag många ser fram emot att till sommaren gå ut med landets första masterexamina i sexologi – det är ett historiskt steg!

Idag är det dags för jubileum för RFSU i Malmö som fyller 75 år och för RFSU gruppen som fyller 20 år. Föredragshållare är bland annat Katarina Lindahl, tidgare generalsekreterare i RFSU och nuvarande Åsa Regnér.

Själv ska jag tala om Sexologi som akademiskt ämne och ska passa på att berätta både om masterprogrammet i sexologi och nämna det nya forskningsprojekt som jag ska påbörja i juni vid Centrum för professionsstudier – Professionaliseringen av sexologer.

Så, vi drar till Malmö….

Var finns alla unga homosexuella med funktionsnedsättningar?

Det är temat på det litteraturseminarium som jag ska hålla i dag på Malmö högskola kl 13-14.30 på Fakulteten för Hälsa och samhälle i lokal U108.

Utgångspunkten är den forskning jag gjort om kärlek och sexualitet i den nya generationen unga med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Bland annat visar det sig vara en heteronormativ värld de växer upp i, precis som de flesta av oss. Skillnaden är att möjligheten för unga med IF att finna andra förebilder och mötesplatser än dem som arrangeras för dessa ungdomar är mindre än för andra.

Hur ska man då forska om en grupp som är osynlig? Finns det några forskningsmetoder eller forskningsmässiga förhållningssätt som kan göra detta möjligt eller öppna upp för nya ingångsvinklar i ämnet?

Utifrån min presentation av forskning i bland annat monografin Får jag lov? och en artikel i Sexuality and Disability hoppas jag på en givande diskussion tillsammans med andra forskare, studenter och andra intresserade. Förresten  har jag även skrivit en skönlitteratär lättläst bok om homosexualitet – Typ jättekär, liksom

Varmt välkomna!

Glädjande nog är Robbie Williams (ja, jag vet att han är flickfavorit och att jag möjligen tillhör en annan generation 😉 tillbaka! En av mina favoritlåtar från julklapps cd innehåller textraden  ”All I want is to look good naked”  – vilket kanske är något många av oss hoppas på så här års efter alla nyårslöften….

, , ,

Svaret på kärlekens gåta…

…. finns i hjärnan, enligt professor Helen Fisher. Hon har i många år forskat i vad som får människor att välja varandra. Hennes svar är att hjärnans kemi bestämmer; vi är olika personlighetstyper på grund av det. Fisher delar in oss i Byggare, Upptäckare, Ledare och Förhandlare. 

Byggaren vill att livet ska vara stabilt och tryggt. Det gäller både partnern, bostaden, ekonomin och jobbet. Om en Byggare träffar en Upptäckare kan det bli besvärligt. De gillar nämligen istället äventyr, kreativitet och det oförutsägbara. Upptäckarna är dock ofta självupptagna och ständigt på jakt efter nåt nytt.

Ledaren gillar att fatta beslut och är analytisk och direkt. Ibland missar de dock helheten i sin strävan efter att förstå detaljer. Det är inte alltid som Ledaren är så populär i sociala sammanhang, eftersom alla inte gillar att någon annan tar kommandot. Men träffar Ledaren en Förhandlare kan det gå bra! Han eller hon är fantasifull och intuitiv och klarar att hålla ihop en grupp människor av olika slag. Förhandlaren är även filosofiskt lagd och söker de stora sammanhangen och meningen med livet.

Ja, så enkelt är det alltså att hitta rätt partner! Lär först känna dig själv och vilken kategori du tillhör och sök sedan efter den sort som du enligt Fisher fungerar ihop med och som i sin tur trivs med din sort. Enligt professorn finns exakt 25 % av varje sort, så det borde ju gå vägen!

Själv ska jag ta helg efter en första intensiv vecka, då jag både varit i Stockholm och i Malmö och hemma i Varberg däremellan. Snön ligger fortfarande vit på taken här i Halland, vilket är mycket ovanligt….  Apropå,  – Tomten måste väl vara en Byggare?

Andra väljer partner utifrån vilka som går i ens klass, och då är det ju bara att hoppas att där finns nån av en sort som passar!

Nytt år och nya utmaningar

Så är det dags att ta sig ur ”julbubblan”, som bestått av att äta, se film, sova, åka skidor och sen allting flera gånger till.  Ja, helt sant är det kanske inte för då och då har jag också jobbat lite.

Men nu är det i alla fall jobb ”på riktigt” igen. Nya deadlines och nya utmaningar. Rätt så litet av allt som kan kallas rutinarbete, skulle jag vilja säga är det som karaktäriserar forskarens arbetsdag. Ofta ska nya saker formuleras, tänkas ut och skapas. Kul förstås, men också något som kan slita på krafterna. Vem känner sig kreativ varje dag?

Imorgon åker jag till Stockholm för att föreläsa på Karolinska institutets sexologikurs, där docent Kerstin Fugl-Meyer är ansvarig. Jag ska berätta om sexologer som profession och även om den pilotstudie som jag gjort utifrån masterprogrammets studenter.

Nästa vecka 22-23 januari är det bland annat dags för jubileum: RFSU Malmö fyller 75 år och RFSU gruppen 20 år. Själv ska jag medverka på fredagen och prata om sexologi som akademiskt ämne. Kul med feststämning!

Om det är någon som längtar tillbaka till tv-tittande i soffan, så kan jag inte låta bli att rekommendera gårdagens dokumentär Hemligheten som sändes i SVT. Det var en gripande skildrande av ett livsöde, som skildrades ur sonens perspektiv, och också en fenomenal tidsbeskrivning av teatersverige under ett par decennium.  Och inte minst, konsekvenser av samhällets syn på homosexualitet för den enskilde och hans eller hennes närstående….

Oavsett var vi befinner oss – på högskolan, teatern eller i hemmets arena – och ibland även oberoende av hur vi mår, så måste ”the show goes on”. Heja 2010!