Så var det sista arbetsdagen inför julledigheten. Mycket ska avslutas, färdigställas, registreras och dokumenteras. Dessutom ska en hel del planering vara klar inför nästa år. Det nya decenniet 2010 kommer att starta med uppsatskurser för den första kullen masterstudenter och det ska bli mycket spännande!

Sen innehåller året en del förändringar för min egen del utifrån att jag fått forskningsanslag beviljat från flera håll. Ett projekt ska finansieras av Statens Institutionsstyrelse och gäller en studie om sexuellt risktagande bland tvångsomhändertagna ungdomar och som efter årsskiftet. Inom projektet planeras också en avhandling för en doktorand, som jag ska handleda.

Dessutom har jag fått beviljat ett treårigt forskningsprojekt vid Centrum för professionsstudier, där jag ska utveckla och slutföra min påbörjade studie om professionalisering av sexologer och akademiseringen av ämnet sexologi. Det ska också bli mycket spännande och from juni kommer jag att sitta vissa dagar vid CPS, som ligger nära Orkanen.

Alldeles nyligen fick jag veta att Forskningsplattformen för Handikappvetenskap med inriktning habilitering beviljat medel för en pilotstudie som jag ansökt om gällande rätten till sexuell hälsa och sexualkunskap för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Det här projektet ska jag också börja med i juni.

Så, samtidigt som den bitande kylan utomhus gör att mina kinder värker så är jag varm inombords av glädje och förväntan! Pengar kan visst göra en människa lycklig;-)….. i alla fall om man är docent och hoppas på forskningsbidrag!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *