Att Svenska kyrkan nu sagt ja till att viga homosexuella par i kyrkan är inte en dag för sent.  Men istället för att rubrikerna pekar på det positiva, så kan man läsa att sju av landets biskopar varnar för att detta kan splittra kyrkan. Faktum är att svenska kyrkans rikskdag röstade ja med en stor majoritet – det är istället ett enande beslut!

I en familj kunde istället den gamla ordningen orsaka splittring i en familj på ett märkligt sätt. Som äldst i en syskonskara på fem, så kan jag konstatera att fyra av oss har ”fått kyrkans tillåtelse” att gifta oss men att en inte har fått det. Det kändes märkligt!

Man kan dra diskussionen ännu ett steg och diskutera äktenskapet som ”institution”, men det är en sak att frivilligt ta avstånd eller välja att inte ingå äktenskap och en annan att exkluderas på grund av att den man är kär i har fel kön. På ett sätt kan jag inte ens förstå att det är först nu som allas kärlek respekteras!

,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *