Jens Rydström och David Tjeder har skrivit en svensk genushistoria med sin nya bok: Kvinnor, män och alla andra. Det är en spännande bok som sätter fokus på andra saker i historien är kanske dom som vi är vana att läsa om. ”Alla andra” är dom som oftast definierats som mindre värda, problematiska och annorlunda. Men författarna vill även lyfta fram att även det som synes normalt och självklart har sin (makt)historia.

Boken handlar om genus, etnicitet, sexaulitet, funktionshinder och maskulinitet från 1700-talet och fram till dags dato. Delar av den här boken blir nog kurslitteratur på vårens kurs om Sexualitet och funktionsnedsättningar på masterprogrammet i sexologi. Jag gillar författarnas både kunniga och samtidigt ödmjuka ton, och framförallt deras viktiga budskap – historien består av kvinnor, män  OCH alla andra! För alla andra kan väl inte bara vara undantag?

 , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *