Många gånger kan skönlitteratur eller film spegla ett forskningsområde på ett tydligare sätt än en forskningsrapport eller artikel. I filmen "Milk" spelar en av mina favoritskådespelare Sean Penn (som fyller på samma dag som min yngsta dotter, vad nu det har med detta att göra… ) den förste öppet homosexuelle politikern i USA.  Här gestaltas rädslan för hatbrott parallellt med drivkraften för synliggörandet av homosexuella, lika rättigheter och för kärleken. Men det är inte enbart en hjälte som gestaltas av Penn, utan en komplex människa med många olika sidor – precis som vi alla.

Jag tänker även på Jonas Gardell och hans beskrivningar av mellanmjölkens land, ett begrepp som de flesta av oss i dag förknippar kanske mest med den svenska "lagomheten".  Men Gardell kan som få, både få folk med sig i sina träffande monologer, böcker och filmer, likväl som mot sig.

Och så finns det alla dem, som inte har talets gåva, den karismatiska utstrålningen eller talangen – och kanske inte heller den intellektuella nivån som räknas till "den normala". Men om man rör om i mjölken så blir det  nåt helt annat – till och med godare, tycker många! Det blir grädde, och det är ju  – golden!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *