Så är rubriken på den paneldebatt vid Integrations- och Mångfaldsrundan i Lund på måndag 25 maj kl 18-19.30 i Konsertsalen i Lunds Stadshall där vi ska diskutera olika aspekter av funktionshinder och sexualitet

Medverkande är Gert-Inge Brander, RFSU, Finn Hellman, frilansjournalist, Charlotta Löfgren-Mårtenson, Hälsa och samhälle vid Malmö högskola och Jens Rydström, Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet. Moderator: Malou Zilliacus, student i genusvetenskap.

Integrations- och Mångfaldsrundan syftar till att mixara många människors erfarenheter kring diskrimineringsgrunder  som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arrangemanget är ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds Universitet, Studentkårer i Lund, Svenska kyrkan, ideella organisationer och föreningar och pågår mellan 25-31 maj.

Varmt välkommen till en debatt som fokuserar ämnet utifrån olika perspektiv och erfarenheter!

Att känslor är desamma, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, är väl något som ingen ifrågasätter idag. Snacka om känslor när Marie Fredriksson sjunger…

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *