Tisdagen den 2 juni kl 14 ska jag hålla min docentföreläsning i aulan på Hälsa och samhälle, ingång 49, Malmö högskola, med titeln: Sexologi som akademiskt ämne – en exposé av utvecklingen vid Malmö högskola.

Som blivande docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier, kommer jag att sammanfatta kopplingen mellan utbildning och  forskning i sexologi vid Malmö högskola.  Dessutom ska jag berätta om aktuella pilotstudier rörande dels professionalisering av sexologer, dels sexuell lust i ett livsförloppsperspektiv. Troligen kommer jag även att säga något om ett kommande doktorandprojekt rörande ungdomars sexuella risktagande och avsluta med mina visioner för ämnets utveckling framåt. 

Enligt Malmö högskolas riktlinjer är föreläsningen en avslutning på den antagningsprocessen, som föregåtts av  två utomstående sakkunnigas granskning av det jag skrivit och gjort efter disputationen. I anvisningarna står att docentföreläsningen ska "ge en inblick i sökandens forskningsområde och utformas så att den blir av intresse för allmänheten!". Förhoppningsvis lockar ämnet både forskarkollegor, sexologistudenter och kliniker inom det sexologiska fältet. Och kanske några släktingar och vänner som har möjlighet att resa ner till Malmö från Varberg…

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *