Tillbringade mycket tid pa Kinseyinstitutets bibliotek i gar och ska dit om den stund igen. Alfred Kinsey (1894-1956) arbetade som biologiprofessor nar han blev tillfragad att halla i en aktenskapskurs vid Indiana University. Han uppmarksammade da bristen pa data och darmed pa reell kunskap om sexualiteten och borjade samla in fakta, precis som i sina studier om insekter. Han intervjuade studenter, kollegor, vanner, slaktingar och sa smaningom var det ett team som intervjuade manniskor overallt. Idag finns over 18 000 berattelser insamlade har pa Kinseyinstitutet.

Kinsey utformade ett standardiserat intervjuformular och ett hemligt kodsystem.  Hans noggrannhet och betoning pa konfidentialitet gjorde att manniskor vagade lamna ut sitt privatliv och beratta om sadant som sarskild vid denna tid kunde uppfattas som kansligt.

Det finns ocksa noggranna instruktioner till ovriga i intervjuteamet hur intervjuerna skulle ga till:
1. prolog – med en beskrivning av syfte och arbetssatt,
2. datainsamling – schematiska fragor som stalls ett rakt och icke-fordomande satt
3. konkluderande fas – en viktig och ofta underskattad fas, menade Kinsey

Kinsey och hans team samlade in allt fran demografiska data till mycket specifika detaljer om kroppen, psyket och de sexuella erfarenheterna. Allt kodades, t ex:

Cm= marital coitus (’aktenskapligt samlag)
Cx+ extramarital coitus (utomaktenskapligt samlag(
Dv= divorced
BS=bisexuell

Svaren kodades likasa med symboler och lycka, sorg, fortvivlan graderades utifran siffror. Familjehistorier beskrevs via siffror pa syskon, foraldrar och ringades in med cirklar om nagon avlidat tillsammans med siffran pa respondentens alder vid den tidpunkten.

Man kan inte lata bli att fundera over hur ens eget siffor och kodschema skulle se ut och vilka som idag skulle kunna avlasa inneborden. Som forskare gallde det nog att ha "facit" till hands ibland for att sa smaningom kunna gora analyser utifran koderna.

Igar kvall gick jag pa tva diploma konserter med fantastiskt begavade studenter har pa Jacobs School of Music. Bland annat lyssnade jag pa Purcells vackra och kansliga Music for av while…

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *