Om allt går vägen kommer jag att besöka det berömda Kinseyinstitutet i USA i slutet av april och början av maj. Här sker tvärvetenskaplig forskning och utbildning i sexologi sedan starten 1947 av Dr. Alfred Kinsey. Hans banbrytande arbete började 1938 och resulterade i de kända rapporterna Sexual Behavior in the Human Male (1948) och Sexual Behavior in the Human Female (1953). Idag är  Dr Julia Heiman föreståndare för institutet och dess värlsberömda bibliotek och historiska samlingar. 

På masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola har vi redan etablerat ett samarbete med Dr. Erick Janssen, som har varit gästföreläsare via en videokonferens direkt från USA. Till hösten hoppas vi att han ska komma till oss personligen. Professor Sven-Axel Månsson var redan förra våren vid Kinseyinstitutet och initierade vårt samarbete. Nu strävar vi efter att Kinseyinstitutet och Malmö högskola även fortsättningsvis ska fördjupa kontakterna och det ömsesidiga utbytet kring forskning och utbildning i sexologi ytterligare.

Här en bild på institutet, som Erick skickade häromveckan.

 
,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *