Nästa vecka åker jag till Antwerpen för att föreläsa på en stor sexologikonferens om pornofieringen i samhället som arrangeras av Nederlands Vlaamse Federatie Seksuogie. Min utgångspunkt kommer att vara den kvalitativa studie som Sven-Axel Månsson och jag genomförde i Sverige och som bland annat resulterade i boken Sex överallt, typ?! . Det är fortfarande en av de få internationella studier där ungdomarnas egna röster får komma till tals, dels genom individuella intervjuer, dels i fokusgrupper.

Tyvärr pratar de flesta övriga föredragshållare framländska och holländska, så det kommer inte vara helt lätt att förstå debatten som följer efteråt och där pressen är inbjuden….

Andra tycker dalmål är svårt att förstå, men grabbarna i Mando Diao sjunger ju på engelska vilket de flesta idag behärskar. Men det är ändå en utmaning att föreläsa på engelska, tycker jag.

 , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *