Det är vanligt att se på sexualiteten som något naturligt, som man inte ska prata om eller analysera sönder. Nåt som ska skötas sig själv, eftersom det alltid funnits.

Enligt ett socialkonstruktivistiskt sätt är dock sexualiteten istället bara en av flera former av sociala relationer. För mer än tjugo år sedan skrev Jeffrey Weeks boken Sexuality, och vände då upp och ner på det gängse synsättet i den västerländska kulturen. Kontexten är avgörande för förståelsen av sexuella uttryck, variationer och former, menade han. Det är förenklat att se sexualiteten som en biologisk eller psykologis drift, utan att även ta med historiska och sociologiska aspekter.

Professor PO Lundberg och jag hade på förmiddagen telefonmöte utifrån vår uppgift att som redaktörer uppdatera och till viss del förnya läroboken Sexologi, som består av olika perspektiv och vetenskapsparadigm som rör detta komplexa och omfattande ämne. En svår och rolig uppgift, eftersom boken inte får bli hur tjock som helst…

Eller, är det kanske bara vi forskare och sexologer som krånglar till det – varför inte  göra som de gör på Discovery Channel!?;-)

, , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *