Det är spännande att ge ut böcker av olika karaktär, på olika förlag. Man kan nog beskriva mina texter som helt skilda åt, men egentligen är det samma sak fast utifrån olika vinklar och beskrivet på skilda vis. Allt handlar om livet, kärleken och sexualiteten.

På temat berättelser tänker jag på hur förläggare är en del av processen. Det är förläggaren som beslutar om en historia ska få spridning i form av en bok. Tillsammans med redaktören(a) finputsas texten, ibland skalas omfånget betydligt eller så utökas berättelsen utifrån kommentarer och synpunkter på helheten.

Vissa berättelser kräver mod att utge; det kan handla om samhällets tidsanda, förlagets profil eller helt enkelt om ämnets brännande karaktär. Det som har och troligen kommer att fortsätta provocera oss människor är ämnen som religion och sexualitet.

Jag har förtroendet att få mina lättlästa berättelser om Emma utgivna på Argument förlag, som både vänder sig till skolan och till kyrkan. Det är mycket spännande att diskutera Emmas upplevelser och livsvillkor med förläggare och redaktörer på förlaget. Ibland kan jag, som forskare och kliniker inom ämnet sexologi, vara yrkesskadad och glömma hur känsligt ämnet kan vara.

Därför vill jag ge en eloge till modiga förläggare, som breddar sin publicering med en litterär gren som inte givet hör till det stora moderträdet. Men istället för att ta fram sekatören, går de varsamt fram och skyddar och värnar om det som sticker ut.

Här Lars Winnerbäcks fantastiska För dig!


Läs även andra bloggar om , , ,

Att kreativiteten har ett pris och ofta är förknippat med prestationsångest är välkänt, men för den skull inte mindre obehagligt för den som är drabbad. I filmen Solen i ögonen får vi möta Lars Winnerbäcks kamp, men också hans musikaliska drivkraft och glädjen i mötet med publiken. När han väl står där.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *