Vad avgör egentligen barnets kön? I så gott som alla befolkningar föds något fler pojkar, ungefär 51% visar SCB:s forskning. Vad beror det på?

Vissa forskare menar att det föds en högre andel pojkar strax efter krig, exempelvis visar befolkningsstatistiken  efter båda världskrigen på detta. En förklaring är förändrade sexualvanor. När de sexuellt svältfödda soldaterna kom hem så hade de ofta sex, vilket gynnar de snabbsimmade men kortlivade Y-spermierna (pojk). Men annan forskning visar det motsatta, nämligen att ju mindre sex människan har, desto mindre behov och/eller förmåga.

Brittisk forskning visade tidigare i år att det är kvinnornas matvanor som är av betydelse för barnets kön. om man slarvar med frukosten föds fler flickor, vilket tex är ett mönster som syns tydligt i Etiopien där svält härjar.

Ytterligare annan forskning menar att det är mannens gen som agvör. Om man som blivande fader har många bröder så ökar chansen för att få en son och vice versa. Forskaren Gellatly vid Newcastle University har studerat 927 släktträd i Europa och USA från 1600-talet och framåt. Det låter rätt övertygande, men visst är sex-ofta-teorin lite trevligare?;-)

Själv har jag tre döttrar och en son…

Gagnon & Simons klassiska sociologiska teori om sexuella script, eller manuskript, lär oss sexualitetens när, var, hur, med vem och varför. Låt oss återkomma till betydelsen av detta, men först ett annat hyperaktuellt – The Script

Läs även andra bloggar om , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *