I Universitetsläraren nr 20/08 funderar Anders Örtenblad, lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad,  över vilken betydelse och inflytande man ska ge studenteras kursutvärderingar. Kan studenter bedöma vad som är en bra akademisk utbildning, undrar Örtenblad och menar att det finns en risk för att de lärare bli populära, som inte alltid är de bästa ur akademisk synpunkt. Att studentens ord blir lag riskerar att göra om akademiska lärosäten till ett slags lyxhotell där gästen alltid har rätt.

Hur ska man se på detta? Visst har vi väl alla lyssnat på personer som är excellenta forskare, men som är mindre bra på att föra ut sina resultat till andra. Är det hög akademisk nivå?

Och om inte vi ska lyssna på studenterna, är vi då som universitetslärare beredda att låta andra lyssna på oss och bedöma den akademiska nivån? Andra, som i så fall också är akademiskt skolade?

Som forskare är vi vana att granskas av andra, men det är inte lika vanligt med kritik sinsemellan som lärare. Gunnar Handahl skriver en utomordentlig artikel om vikten av kritiska vänner inom akademin. Låt oss i så fall införa ÄVEN det, för visst anser jag att man självklart ska låta studenterna framföra sina synpunkter på undervisningen.

Och, gott folk – vad är egentlig hög akademisk nivå på utbildning? Är vi inom akademin överens om det?

Läs även andra bloggar om , , ,

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *