… men tänka fritt är större! Så skulle jag vilja vända på Uppsala universitets berömda ord över ingången till aulan. Men kanske är det jag som tolkar det som Thomas Thorild (f. 1759) skrev för mer än tvåhundra år sedan utifrån nutida tankar om kunskap och vetenskap. Kanske menade han att det goda tänkandet är både rätt och fritt, vilket i så fall bekräfta att det som för ögonblicket anses vara olikt eller likt, rätt eller fel, fritt eller styrt tänkande avgörs utifrån majoritetens uppfattning i en viss specifik tid och kultur.

Samme Thorild väckte på sin tid stor uppmärksamhet utifrån sin "nya syn" på kvinnan, då han reagerade på att kvinnor sågs som sexuella varelser i första hand och som personer i andra hand. Precis tvärtom jämfört med männen, med andra ord. Han landsförvisade också så småningom för sina radikala åsikters skull. Idag anser vi det självklart att  ha rätten att säga vad vi tycker och använda ett fritt språk. Precis som jag gör i mitt bloggande.

Men Thomas Thorild ansågs också vara mycket självgod och många gånger var det inte det han sa som retade folk, utan sättet han sa det. på.  Och det kan vi väl också känna igen – hur lätt det är att då sluta lyssna., även om man kanske missar något mycket viktigt. Här kommer Carly Simon "You’re so vain". Och jag tror  nog att Thorild skulle han gillat en sång tillägnad honom!;-)

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *