På masterprogrammet i sexologi är majoriteten kvinnor. I första kullen är det två män, i den andra tre. En studie av Fugl-Meyer & Giami 2006 visar att av dem som idag arbetar som svenska yrkesverksamma sexologer är 78 procent kvinnor och 22 procent män vilket bekräftar bilden av sexologin som ett kvinnodominerat område.

Det här kan analyseras ur flera aspekter. Ett är hur sexuella normer, beteendemönster och koder är kulturellt kopplade till kön, och frågan är vilka konsekvenser dessa genusaspekter får i en professionsuppbyggnad. Pedagogiskt innebär detta att diskussioner, grupparbeten och reflektioner i stor utsträckning riskerar att utgår från s.k. kvinnliga perspektiv.  Ett sätt att möta detta är att lärarna på masterprogrammet både är män och kvinnor, ett annat att tydligare knyta an genusaspekter i utbildningens kursutbud. Ytterligare sätt är att långsiktigt sträva efter att locka fler män till utbildningen – hur gör man det på bästa sätt?

Och ska man bara välja en, så blir det kanske…. Robert Plant! Jag menar en låt, förstås!;-)

Och Jimmy Page är inte så tokig heller, så – ja, vi vill ha fler!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *