Mirakel

Ibland stannar man upp – reflekterar, tittar och bara förundras. Jag ser mina närmaste som på nytt, tänker på vänner, arbetskamrater som också är mina vänner och alla andra som betyder mycket för mig! Vilken tur att vi finns här – samtidigt – på denna jord.

En del skrattar åt di Leva, jag ler med honom. En sån livsglädje och sån  underfundig enkelhet.

"Du och jag är mikakler här"  (en hälsning till kära grannar som har suttit på vår veranda sena sommarnätter och spelat gitarr, sjungit och bara njutit av gemenskapen). En påminnelse nu när höstmörkret på allvar lägger sig över vårt villakvarter.

”Tredje uppgiften” i Skövde

Var i går i Skövde och föreläste för särskolepersonal som har studiedag under elevernas höstlov. Det är alltid lika roligt att träffa engagerade rektorer, utbildningsansvariga, lärare  och assistenter i särskolan! Alltsom oftast vill de veta det senaste som skrivits, vare sig det gäller forskningsrapporter, undervisningsmaterial eller lättläst skönlitteratur. Det är personer som brinner för sitt arbete och som för det mesta arbetar under chefer med höga visioner för sin verksamhet.

Igår visade det sig att många använder min lättlästa bok Drömmen om Danskungen och läser ur den i tjej- och killgrupper. Det är en fantastisk känsla när de böcker man skriver når den målgrupp man hoppas på!

Flera blev dessutom intresserade av Emma-böckerna, som inte lika tydligt ´vänder sig till unga med intellektuella funkionsnedsättningar, men väl till alla som behöver/vill läsa mer lättlästa texter med "tyngd" i innehållet.

Nästa vecka är det pedagogisk dag på högskolan i Malmö och då ska jag berätta om mina erfarenheter so far med masterprogrammet i sexologi. Jag kommer framförallt att utgå från mitt rapport i högskolepedagogik; Master i sexologi: pedagogiska utmaningar och resurser (kommer snart att läggas ut som pdf-fil på Muep, som är högskolans nätbaserade publiceringsportal).

Så här på kvällskvisten är det härligt att lyssna till Bo Kaspers Hon är så söt när hon sover…

Läs även andra bloggar om , , , ,

Hur man blir klok på universitet – om att arbeta på paradoxernas arbetsplats

Läser med stor entusiam och igenkännande Billy Ehn och Orvar Löfgrens bok Hur man blir klok på universitet. Det är en etnografisk, kvalitativ studie, som beskriver akademin inifrån. Här granskas korridorssnack. seminariekultur,  teamanda, upptäckargläda, rivalitet och konkurrens i en salig blandning – precis som i den akademiska vardagen! Det är himmel och helvete på samma arbetsplats, som någon sa!

Hur gör man för attt lära sig alla oskrivna regler som (blivande) akademiker? Och hur hanterar man alla blandade känslor inför och inuti den akademiska världen, inför kolleger och inför olika sätt att nå forskningsresultat? Inför den enes beviljande av forskningsmedel och den andres (återigen) nekande av detsamma?

Egentligen är det märkligt att inte fler deckare på temat " Professorns död!", "Doktorandens tvivlande moral" eller "Det vetenskapliga slutet" skrivits.

Det är (ännu) en idé, av alla skönlitterära som snurrar i mitt huvud.

LÅt oss lyssna på Unwritten…

Läs även andra bloggar om , ,

Könsneutrala äktenskap – möjligheter för alla!

På tio år har attityder till människor med olika sexuella variationer förändrats mot en mer tillåtande syn. Aftonbladet skriver idag om nya lagar, höjda röster och om homosexuella som har tröttnat på att huka sig.

Frågan om könsneutrala äktenskap debatteras och utreds just nu och det verkar som att det kommer att träda i kraft inom kort. Att kärlek och attraktion inte har med bestämda kön att göra är helt klart och visst ska alla ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett sexuell läggning.

Det ber vi för denna weekend, tillsammans med The Ark!

Läs mer på RFSL:s hemsida!

Internet förändrar synen på vem människan är!

Under veckans konferens "Internetdagarna" i Stockholm pågick en en paneldiskussion som utgick från hur nätet inte bara förändrar vad och hur människan gör saker, utan även vem hon är! Det här är, enligt Per Gudmunsson (ledarskribent på SvD) något vi knappt hunnit börja fundera över.

Dagens unga har vuxit upp med internet, som något lika självklart som rinnande vatten. Det här innebär förstås ett helt annat sätt att förhålla sig till en teknik som kanske äldre fortfarande ser på med skepsis.

På samma sätt som internet förändrar synen på vem människan är, så har sexualiteten i den moderna  västvärlden knutits an till den sanna naturen och det är genom vårt kön som vi förväntas finna oss själva och vår plats på jorden, menar sociologen Jeffrey Weeks i sin klassiker Sexuality. Tidigare har man varit upptagen med själva utlevandet av sexualiteten, vilket innebär en historisk brytpunkt gällande betydelsen av sexualiteten i samhället.

Här följer en kombination av internet och kärlek i en musikalisk blandning av Hellogoodbye!

 

Läs även andra bloggar om , , ,

Vi vill ha fler män!

På masterprogrammet i sexologi är majoriteten kvinnor. I första kullen är det två män, i den andra tre. En studie av Fugl-Meyer & Giami 2006 visar att av dem som idag arbetar som svenska yrkesverksamma sexologer är 78 procent kvinnor och 22 procent män vilket bekräftar bilden av sexologin som ett kvinnodominerat område.

Det här kan analyseras ur flera aspekter. Ett är hur sexuella normer, beteendemönster och koder är kulturellt kopplade till kön, och frågan är vilka konsekvenser dessa genusaspekter får i en professionsuppbyggnad. Pedagogiskt innebär detta att diskussioner, grupparbeten och reflektioner i stor utsträckning riskerar att utgår från s.k. kvinnliga perspektiv.  Ett sätt att möta detta är att lärarna på masterprogrammet både är män och kvinnor, ett annat att tydligare knyta an genusaspekter i utbildningens kursutbud. Ytterligare sätt är att långsiktigt sträva efter att locka fler män till utbildningen – hur gör man det på bästa sätt?

Och ska man bara välja en, så blir det kanske…. Robert Plant! Jag menar en låt, förstås!;-)

Och Jimmy Page är inte så tokig heller, så – ja, vi vill ha fler!

Saker och ting som barnbarnen borde veta

Läser just nu musikern Mark Oliver Everetts självbiografi "Saker och ting som barnbarnen borde veta" – en berättelse om rockmusik, död, kärlek, galenskap och en osannolikt tragisk uppväxt. Och så blev det så bra sen – på ett sätt….

Funderar sen över vad jag själv skulle skriva, om jag tänkte mig en bok riktad till blivande barnbarn. Skulle den handla om drömmar som förverkligats eller om de visioner som finns kvar? Är det allt som hände som är intressant, eller det som jag önskat skulle hänt? Eller det som jag hoppas på ska inträffa?

Vill jag själv läsa min mormors eller farmors bok till sina barnbarn? Ja, otvetydligt finns det en spänning i att tänka sig att lära känna sina mor- och farföräldrar på ett nytt sätt, än i just deras roller som mor- och farföräldrar.

Tänker sen vidare på mina ungdomsböcker och hur lätt det faktiskt varit för mig att tänka mig in i att vara tonåring igen. Vad beror det på? FInns alla våra åldrar inom oss, så åtkomliga om vi bara vill? Eller är det olika vad man kan, vill, orkar minnas?

Här är en låt med rockbandet Eels – så mycket glädje i en låt, vars låtskrivare upplevt så mycket tragik. Ännu en livets paradox

 
Läs även andra bloggar om , ,

Skriva på engelska eller svenska? Eller både ock?

Som forskare inom framförallt humaniora, samhälls- och beteendevetenskap är detta en central fråga. Ska man få spridning på sin forskning är det viktigt att skriva på engelska och internationalisering är också ett ledord inom dagens högskole- och universitetsvärld. Men hur är det egentligen att skriva på ett språk som inte är ens modersmål, kanske att man inte heller levt under nån längre period i ett engelskspråkigt land? Njae, helt enkelt är det inte. Rättare sagt – jag tycker att det är mycket svårt att uttrycka sig på ett intellektuellt, analytiskt, beskrivande och nyanserat sätt. Som kvalitativ forskare är språket ett viktigt verktyg i beskrivandet av en livsvärld, situation eller ett sammanhang.

Jag hörde nån säga att "även de dukligaste svenskar, som pratar engelska, gör det på en infödd 12-årings nivå". Det här är nånting som litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström tar upp i senaste Universitetsläraren 16/08; "Om svenska forskare ska slippa skämma ut sig internationellt måste högskolorna ha tillgång till kompetenta översättare och språkgranskare", säger hon. "Även om det kostar pengar, säger hon att det är det enda som kan leda till en topplacering i den internationella akademiska ligan."

Förutom artiklar på engelska har jag medverkat som medredaktör i den engelska antologin Generation P? Youth, Gender and Pornography. Det var viktigt, tyckte vi, att nå ut utanför Nordens gränser med de forskningsresultat som framkom i den nordiska studien. Dessutom kunde vi då få med fler internationella forskare från exempelvis USA och Kroatien.  Och vi hade språkgranskare…

Men lyssna på musik med engelsk text innebär inte samma begränsningar!-) Och These words är kanske de första vi lär oss på engelska!

Läs även andra bloggar om , ,

Unga och medier

Nu har Medierådet kommit ut med sin tredje rapport där barn, ungdomar och föräldrar får ge sin syn på erfarenheter och upplevelser av media. För min del är det särskilt intressant att notera att av de 2000 tillfrågade unga är det allt färre som upplever att de ofrivilligt kommer i kontakt med sex på internet. Inställningen till innehållet på porr-och sexsajter tycks också bli alltmer negativ, jämfört med de tidigare studier som gjordes 2006.

Men det finns också stora genusskillnader i de ungas vardag. Det är betydligt fler flickor som blivit mobbade via mobiler och/eller internet, och likaså upplever flickor porren på internet som mer negativ än pojkarna. Det här är också sådant som framkom i vår kvalitativa studie om unga och pornografi, även om vi därtill menar att bilden kompliceras om man även analyserar kön tillsammans med ålder. Lägger man dessutom till klass och etnicitet, så inser vi att det är många faktorer sammantaget som påverkar våra värderingar, normer och även handlingsmönster.

Läs mer på Mediarådets hemsida, där man också kan ladda ner eller beställa rapporten. 

Gå dessutom gärna in på Elza Dunkels spännande blogg om nätkulturer!

Nyckelord  , , ,

”You’re so gay and you dont even like boys”

Kan inte låta bli att visa ännu ett exempel på hur även musikbranschen hänger på denna nya (?) öppenhet vad gäller olika sexuella riktningar och variationer. Det påminner om samma process som Sven-Axel Månsson och jag visade i vår studie Sex överallt typ?! om hur pornografins bildspråk och sexuella koder infiltrerar och genomdränker både vardagslivet och kulturen i det senmoderna samhället . Pornografin glider in i populärkulturen och blir en mer eller mindre integrerad del av populärkulturen, framförallt i modetidningar, reklam och musikvideos.

På samma sätt kan man nästan säga att det nu är en viktig del av populärkulturen att visa olika sexuella läggningar och att som artist visa sig "öppensinnad". Tänk på Britney Spears och Madonnas öppna tungkyss på MTV-galan!

Och det kan även ses som en extra attraktionskraft att vara/agera utifrån en annan sexuell läggning. Det är ju många kvinnor som lever som homosexuella som vittnat om män som har sagt att det beror på att de inte hittat den rätta (en riktig) man ännu.  Eller som en kommentar jag hörde en gång " jag tror nästan att jag ska komma ut som hetero tonight!" Då tar man det som den finaste komplemang!;-)

I vilket fall – här är Katy Perry igen…