Jag kan inte låta bli att återigen tänka på informanterna i min bok Kärlek.nu om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. På arbetsmötet med Socialstyrelsen påpekade jag hur viktigt det är att inkludera även dessa ungdomar i den nya studien om unga och sexualitet, men frågan är förstås om en enkätundersökning är den rätta forskningsmetoden för att nå personer som inte har så lätt att läsa, eller inte kan läsa överhuvudtaget.

I min bok om internet analyserar jag sociala konstruktioner av risk, dvs visar hur begreppet risk kan tolkas och användas på olika sätt beroende på vilken situation eller vilket perspektiv man anammar. Föräldrar och personal har en utgångspunkt och ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar oftast en annan. Risken för övergrepp upplevs som överhängande för föräldrarna, medan risken för att aldrig få en partner upplevs som det största hotet för många av ungdomarna. Det här får förstås konsekvenser i förmedlingen av riskstrategier.

Nyckelord  , ,

Läs även i bloggarna  IT & Etik  och Nätkulturer


Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *