Ämnet sexologi väcker nästan alltid nyfikenhet. Vad handlar ämnet om egentligen?

Idag är sexologi ett vedertaget tvärvetenskapligt ämne som omfattar olika ämnen, t. ex. medicin, psykologi, sociologi, antropologi, historia, filosofi och teologi. Som vetenskap växte ämnet fram under senare delen av 1800-talet och in på 1900-talet i Centraleuropa, även om det dröjde innan ämnet blev accepterat inom akademin. En anledning till detta är just ämnets tvärvetenskapliga karaktär, vilket gör att studier i sexologi ofta utförs inom en annan disciplin.

Klinisk sexologi handlar om arbetet med olika slags sexuella problem, ofta benämnda som dysfunktioner, som människor kan ha. Många gånger söker man sig då till en psykolog, läkare eller kurator med vidareutbildning inom området. Problemen kan ses som uttryck för svårigheter i utvecklings-, mognads- eller åldrandeprocessen eller som en psykosocial eller medicinsk åkomma.

Numera pratar man ofta om sexuell hälsa som begrepp. Det definierades 1975 av världshälsoorganisationen WHO som: "Integreringen av somatiska, intellektuella och sociala aspekter av sexualiteten på sätt som är positivt berikande och som utvecklar personlighet, kommunikation och kärlek." Men definitioner är inte oproblematiska. När WHO möttes igen 1987 för att formulera en ny definition, kunde de inte längre enas. Däremot finns en definition av sexualitet som lyder:

"Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan få orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa".

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *