Skip to content

Forskare Författare Föreläsare

Lite om Lotta

Jag heter Lotta Löfgren och arbetar som professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier vid Institutionen för socialt arbete,  Malmö universitet.

Sedan 1993 är jag dessutom verksam vid BRUS-Byrån för Rådgivning och Utbildning i Sexologi. Där är min huvudsakliga sysselsättning  numera populärvetenskapliga föreläsningar kring sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning till personal inom omsorgs-, habiliterings- och särskoleverksamheter.

Dessutom skriver jag lättlästa ungdomsromaner, vilket är ett sätt att nå de målgrupper som min forskning berör.

SEXOLOGIBLOGGEN.SE

Under 2008 till 2016 år bloggade jag. 

Håll till godo…