Efter att ha legat lågt med bloggen ett tag så börjar inom en månad en ny period av mitt liv. Jag har glädjande nog beviljats nästan ett års sabbatical av Riksbankens Jubileumsfond! Projektet jag ska arbeta med heter Sexualitet, genus och unga med intellektuell funktionsnedsättning i ett mångkulturellt samhälle och ska resultera i tre artiklar. Jag kommer att ha förmånen att fokusera skrivande och analys under hela kommande läsåret, vilket känns mycket lyxigt! Dessutom kommer jag att besöka UCLA under en period senare i höst och till våren.

Nyligen visade en artikel i Sydsvenskan att svenska forskare i genomsnitt har betydligt mindre tid för forskning än exempelvis danska. Lika viktigt som att undervisa studenter är att utbildningarna är forskningsbaserade så det behövs verkligen resurser för att hålla en hög kvalité på landets lärosäten. Som forskare vid Malmö högskola ser vi nu med spänning fram emot förbättrade arbetsvillkor tack vare regeringens beslut att bevilja universitetsstatus.

För närvarande diskuteras och planeras nu för framtiden och de fokusområden som lärosätet ska satsa på och här hoppas jag förstås att forskning rörande sexologi och sexualitetsstudier fortsatt ska vara ett viktigt område. I dagsläget är flera projekt knutna till Centrum för sexologi och sexualitetsstudier med just den tvärvetenskapliga bredd som är målsättningen!

På måndag är det dags att fira Världsdagen för sexuell hälsa igen! I Malmö ses vi på Stadsbiblioteket med ett spännande program föredrag på temat ”Sexistentiella frågor”. Alla är varmt välkomna, allmänhet såväl som studenter och forskare!

Samma vecka startar ännu en ny kull masterstudenter i sexologi – det är lika roligt varje gång att se att intresset för programmet som startade 2007 fortsätter att vara lika högt!

Så nog känns det lite rock’n roll just nu!;)

 

När allt mindre tid tycks finnas för reflektion, blogga, skriva skönlitterärt eller läsa sånt jag inte bara måste läsa så växer en frustration inom mig. Som vanligt är det förstås en kombination av egna upplevda ”måsten” och de plikter som ingår i jobbet  som orsakar detta. Vissa tycks hinna allt och andra inget, och så klart handlar det både om vad vi vill och kan och om olika personligheter och om skilda livsvillkor. För egen del har jag dragit ner på ambitionerna; jag varken hinner eller orkar göra allt längre. Desto viktigare att göra de rätta prioriteringarna! Men vilka är det egentligen? Och hur vet jag att just dessa är de rätta?

Nåväl, medan jag funderar kommer här sent omsider ett blogginlägg. Aktiviteterna inom Centrumbildningen för sexologi och sexualitetsstudier, CSS, pågår för fullt på olika områden; vi stärker våra internationella band och har haft glädjen att ha professor Aleksandar Stulhofer från Zagreb University hos oss som gästforskare i maj. Och i början av nästa termin kommer förhoppningsvis docent Farideh Farahani från Iran.

I slutet av juli är det dags för World Association for Sexual Health i Singapore och för egen del blir det flera kommittémöten och dessutom äran att få dela ut priset till WAS Award for Excellence & Innovation in Sexuality Education. Vi har haft många nomineringar i år, och efter oberoende granskningar så blev det till slut PRESSE från Portugal och RFSU från Sverige som får priset! Stort grattis!!

Bara efter någon vecka hemmavid så bär det av igen i början av augusti; denna gång till International Academy of Sex Research i Toronto. Då ska bland annat en detaljerad plan för värdskapet i Malmö 2016 presenteras. Genom det fina läget med närhet till hav, ljusa sommarkvällar, internationell flygplats, många närliggande hotell i olika prisklasser och inte minst möjligheten att vara med och fira svensk midsommar hoppas vi kunna locka många deltagare från hela världen! Vi behöver volontärer på plats som kan hjälpa till med registrering m.m. så hör gärna av dig om du vill vara med vid detta historiska tillfälle!

Som forskare handlar mycket idag om att söka extern finansiering för olika forskningsprojekt, och att förhoppningsvis kunna utföra några av dessa genom att till exempel intervjua eller samla in data via enkäter. Sen ska allt sammanställas, analyseras med sikte på att presenteras via artiklar, böcker, bokkapitel och forskningskonferenser. För att vässa oss på dessa områden har CSS hittills anordnat ansökningsseminarium och till hösten siktar vi på artikelseminarium. På hemsidan för CSS läggs det kontinuerligt ut information om seminarier, publikationer, konferenser och andra aktualiteter, tillika finns det info på Facebook.

Men hur var det nu med reflektionerna? De egna prioriteringarna? Jag ska ta sommaren på mig för att fundera och få lite perspektiv på tillvaron. Plocka russin ur kakan – går det? Hitta det viktiga före det oviktiga – är det möjligt? Känna efter före – går det? Låt nu värmen och lugnet komma. Varva fågelsång med körsång och sjung för fulla muggar i bilen till de senaste låtarna!

 

 

Vad hände 2.0?

Så närmar sig 2014 sitt slut. Det har varit ett omtumlande, krävande och också roligt år. Den nya centrumbildningen i sexologi, CSS, startade i januari och som dess första föreståndare så har det varit en uppbyggnadsfas som tagit mycket energi men också gett otroligt mycket tillbaka. Tillsammans med fantastiska forskare, medarbetare i staben och i styrgruppen har verksamheten på bara ett enda år tagit stora kliv framåt och synliggjorts genom spännande föredragshållare i CSS seminarieserie, intressanta konferenser, angelägna forskningsprojekt som beviljats medel och inte minst ett flertal publikationer.

CSS har även haft en gästdoktorand under hösten, Soraya Calvo Gonzales, och nästa år ser vi fram emot att ta emot professor Aleksandar Stulhofer från Kroatien och docent Farideh Farahani från Iran. Dessutom har vi besökt CENESEX på Kuba och startat en diskussion kring samarbete gällande masterutbildning i sexologi och forskningsprojekt gällande bland annat sexualundervisning och transsexualitet. Vid besöket nämnde Mariela Castro möjligheten att lägga till ett h i slutet på beteckningen hbtq-personer – allt för att visa på vikten av inkludering av allas sexualitet. Det här påmindes jag om nu när Språkrådets nyordslista publicerades och där ordet cis-person finns med. Cis betyder ”på samma sida” och trans ”på andra sidan” och får  en politiskt laddning i detta samspel då det förhöjer normaliteten hos den som är transperson, enligt Språkrådet. ”Även om viljan att vara öppen för hbtq-peroner i vården blivit bättre då förutsätts du ofta vara hetero och cis-person”, fortsätter SR.

Nationellt har Sveriges lagstiftning  om fri abort fyllt 40 år under 2014. Det är en viktig del av de sexualpolitiska förändringar som medverkat till det välfärdssamhälle som vi lever i idag. Men under året har också en debatt pågått som påminner om komplexiteten och de känslor som abort väcker. Runtom i världen lever dock fortfarande många kvinnor med rädsla för oönskade graviditeter och med sviter av illegala aborter.

Glädjande nog fick vi just i dagarna beskedet om att riktlinjerna som vi arbetat med i WHO gälland Sexuality Counselling Guidelines just blivit godkända och ska lanseras nästa år – återkommer med detaljer kring detta!

Ja, nu gäller att fortsätta pusta ut och samla kraft inför nya utmaningar 2015! Tack alla som bidragit till ett framgångsrikt år!

Då var vardagen och jobbet igång igen – sedan mer än en månad! Vad hände? Hur kunde det gå från noll till hundra på en gång? Under dessa veckor har det varit konferenser, seminarier, styrgruppsmöte för vår nya centrumbildning CSS, föreläsningar för nya masterstudenter i sexologi och för allmänheten på Malmöfestivalen och däremellan förberedelser för dito och planering inför kommande arrangemang. Ikväll ska jag till exempel föreläsa för personal inom daglig verksamhet i Malmö stad.

Det mesta är skoj – var och en sak för sig, men känslan av intensiv tillvaro blir lätt pressad om det inte finns tid för eftertanke och reflektion – gärna tillsammans med andra men absolut med sig själv. Hädanefter ska jag boka in det i almanackan, hur tokigt det än låter, men just för att det inte får missas!

Att sommaren är kort brukar vi säga, men i år har den kommit tillbaka gång på gång. Glädjande på många sätt men också med obehagliga avbrott med intensiva oväder som resulterat i översvämningar av bostäder, museum, musiklokaler och en aula i högskolan där årets NACS (nordiska sexologikonferensen) ska gå av stapeln. Det innebär en viss ändring, då storföreläsningarna nu kommer att vara i Jubileumsaulan på SuS, för er som planerar att åka till Malmö 18-21 september.

Dessförinnan är det ett symposium om Sexualitet och funktionshinder i Sverige och Danmark 18 september i samarrangemang med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. Som det ser ut nu är det redan fullsatt, så vi hoppas på en spännande dag.

Veckan efter är det dags för Socialchefsdagarna i Göteborg, och då ska jag hålla ett seminarium om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar.

När hösten fått sitt obevekliga grepp om norden åker vi några kollegor från CSS till Kubas centrumbildning i sexologi CENESEX. Det ska blir spännande att ta del av deras verksamhet, både vad gäller forskning och masterprogram i sexologi och se om vi kan samverka framöver.

Och sen börjar mitt nya liv i november då jag har bokat in tider för reflektion och skrivande av artiklar och bokkapitel. Det är ju också min roll som forskare. Och kanske, kanske kommer det tid och medel för mer forskning och då börjar igen en fas av intervjuande, analyserande och så småningom nya presentationer av nya forskningsresultat. Och så fortsätter det, om och om igen – låter det tråkigt? Det är det inte!

Så var det dags för semester efter ett händelserikt arbetsår. Precis som många andra försöker jag avsluta, färdigställa och förbereda inför ledigheten så att jag verkligen ska kunna koppla av. Dessutom vill jag gärna se till att komma tillbaka till ett så rent skrivbord som möjligt för att då ta tag i allt med nya krafter. Är det då möjligt för akademiker att ta ledigt? Nja, bara under denna vecka som jag arbetat har jag träffat flera i korridoren som lite urskuldande säger att de inte hann klart innan semester och nu måste jobba undan. Andra säger att semestern är bästa skrivtiden och att det är först då som man kan författa artiklar, färdigställa den där boken eller göra klart kapitlet som man lovat förläggaren.

Vi skyndar oss alltså in i det sista för att sedan kunna pusta ut. Vad händer då? Enligt en artikel i Sydsvenskan idag så visar en aktuell studie att de flesta mår så dåligt efter femton minuters egen tid för reflektioner – utan tillgång till dator, mobil, bok eller film – att man hellre ger sig själv en liten elchock än att bara bli sittande. Tiden blir en tomhet att fylla och då översvämmas vi alltså av negativa tankar och känslor. Det måste hända något för att vi ska må bra. Akademikern som den store filosofiska tänkaren finns troligen inte längre – om han (de framställs ju historiskt sett som män) nu nånsin funnits.

Carl-Göran Heidegren skriver i sin bok Tid. Sociologiska perspektiv att den sociala tiden handlar om hur vi uppfattar och förhåller oss till tiden, hur vi delar in och mäter den, hur vi vinner och förlorar tid, och om hur tiden kan ses som en resurs eller en bristvaro och inte minst om hur olika rytmer och hastigheter påverkar våra liv. Han skriver även om arbetstid och fritid och fri tid. Klarar vi egentligen fri tid under sommarveckorna när resterande tid är inrutad och förutbestämd? Kanske är det ingen slump att familjerådgivningarna blir nerringda efter semestrarna….

Så för att det inte ska bli alltför långsamt i sommar så kan vi redan boka in flera aktiviteter i höstens tidskalender;-) På Malmöfestivalen 19 och 21 augusti är vi flera forskare från Malmö högskola som medverkar på Forskareliten, ett rundabordssamtal bland annat om  kärlek, tid och jordens tillkomst. Sen kommer konferenser i ett långt pärlband; 4 september Världsdagen för sexuell hälsa som i år går av stapeln på Orkanenbiblioteket, Malmö högskola, med spännande föredrag om bland annat ”transaktional sex in sub-Saharian Africa”. Den 18 september är det sedan ett symposium om Sexualitet och funktionshinder i Sverige och Danmark då bland annat Don Kulick och Jens Rydström presenterar sin nya bok. Dagen efter startar årets nordiska sexologikonferens, NACS 2014, på temat normkritisk sexologi med Malmö som värd och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier som medarrangör. Mer info om dessa evenemang kommer att finnas på CSS hemsida.

Till dess skön sommar, lugna stunder och däremellan en massa aktiviteter – den berömda balansen med andra ord!;-) Olika slags tider, olika människor, olika stämningar och olika färger… allt som tillsammans skapar livet!

Benver

 

 

 

 

 

 

Det finns en tid för allt, som sker under himlen:” En tid för forskning, en tid för administration, en tid för undervisning, en tid för granskning, en tid för forskningsansökning, en tid för skrivande, en tid för föreläsning, en tid för examinering… hade man åtminstone önskat!  Om man skulle fortsätta travestera Predikaren 3:1-8 känns det snarare som att ”klaga har sin tid, och dansa har sin tid”.  I vilket fall var det länge sen det fanns en tid för bloggande, så jag får ta mig tid. 

Just nu översvämmas sociala medier av statusar där människor anger tre saker som de är tacksamma för.  För det mesta tycks det vara ”det lilla” i tillvaron som gör folk lyckliga. Hittills har  i alla fall inte jag sett någon som uttryckt tacksamhet för att rätta tentor.  Det skulle kunna tolkas som att många – kanske de flesta –  tillbringar största delen av livet med att utföra sysslor, som man inte är särskilt positivt inställd till.

Men är det då så viktigt att vara positiv? Enligt Oliver Burkeman, journalist på The Guardian, är det snarare tvärtom. Vi behöver lära oss att leva med insikten om vår egen dödlighet, våra misslyckanden och vår osäkerhet för att kunna leva ett lyckligt liv. ”En rimlig realism”, säger pessimistkonsulten Åsa Asptjärn, betyder inte att man svartmålar allt. Men om man inte har så höga förväntningar blir man positivt överraskad när det går bra! Man ska helt enkelt inte ha så stora pretentioner, vare sig på yrkesliv, hälsa eller relationer, som min morfar sa och levde ett långt liv med samma arbete, samma fru och i samma stad. Och dog knall och fall.

Kanske är det dags att uppdatera våra fb-statusar med  tre saker som vi blivit besvikna på eller misslyckats med? Eller helt enkelt konstatera att livet består av en blandning av en massa känslor: tacksamhet, besvikelse, glädje, sorg – ibland nästan samtidigt och andra gånger i olika perioder, ungefär som Predikaren avslutar: ” Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.”

Vad gäller tid så är hösten snart här!;-) Skriv gärna upp följande datum redan nu, så står ni lättare ut med svettig sommarvärme, myggbett och rastlösa lediga dagar:

4 september Världsdagen för sexuell hälsa

18 september Symposium Funktionshinder och sexualitet i Sverige och Danmark

19-21 september NACS (Nordic Association for Clinical Sexology)

Mer info kommer på hemsida för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, tillika rörande höstens CSS-seminarieserie. Till dess, bit ihop, stå ut och kämpa på!

 

 

 

 

 

Tacksam!

Efter att ha legat lågt med bloggen ett tag så börjar inom en månad en ny period av mitt liv. Jag har glädjande nog beviljats nästan ett års sabbatical av
Read More

Skärpning, eller?

När allt mindre tid tycks finnas för reflektion, blogga, skriva skönlitterärt eller läsa sånt jag inte bara måste läsa så växer en frustration inom mig. Som vanligt är det förstås
Read More

Vad hände 2.0?

Så närmar sig 2014 sitt slut. Det har varit ett omtumlande, krävande och också roligt år. Den nya centrumbildningen i sexologi, CSS, startade i januari och som dess första föreståndare
Read More

Vad hände?

Då var vardagen och jobbet igång igen – sedan mer än en månad! Vad hände? Hur kunde det gå från noll till hundra på en gång? Under dessa veckor har
Read More

Time out

Så var det dags för semester efter ett händelserikt arbetsår. Precis som många andra försöker jag avsluta, färdigställa och förbereda inför ledigheten så att jag verkligen ska kunna koppla av.
Read More

”Allting har sin tid…

Det finns en tid för allt, som sker under himlen:” En tid för forskning, en tid för administration, en tid för undervisning, en tid för granskning, en tid för forskningsansökning, en
Read More

Nu gör vi vårt bästa – igen…

”Är det inte en märklig värld, den där Akademin?” ”Hur orkar ni att hålla på och jämföra er med varandra hela tiden?” ”Räcker det inte nån gång – måste man
Read More

Tabun, oklarheter och missförstånd

Read More

Det ljusnar…

Vi är säkert många som längtar efter ljuset. Ofta symboliserar det öppenhet, klarsynthet, fokus och glädje. Efter en lång vinter eller en svår period i livet, då allt kan kännas
Read More

Milstolpar, mål och mående

Det närmar sig avslut på höstterminen och på år 2013. Ett omvälvande år på många sätt, både yrkesmässigt och personligt. Nya positioner på jobbet innebär nya utmaningar, som kan påverka
Read More

Talet om….

Hur man pratar och benämner saker och ting har betydelse – ofta en mycket stor betydelse dessutom. Det är en anledning till att benämningar och ord ändrar sig hela tiden.
Read More

Upp på Teides topp och ner i kratern

Livet består allt som oftast av toppar av dalar för de flesta människor. Ibland är det tydliga med- och motgångar, som andra människor märker, andra gånger är det sånt som
Read More

Your Love. Your Life.

Så heter MTV:s internationella kampanj Staying alive, som handlar om sexualkunskap för en ny generation unga! Idag medverkar jag i en expertpanel under 21th Congress of World Association for Sexual Health
Read More

Working 9 2 5?

Nja, så ser inte direkt mitt liv ut! Mycket som händer kräver ett engagemang utöver en vanlig arbetstid, men det gäller förstås att vara lite rädd om sig själv också
Read More

Global sexuell hälsa och sexuella rättigheter för alla?

Den här sommaren har jag varit på två arbetsresor, där jag mött människor från hela världen som arbetar kliniskt och forskningsmässigt med sexologiska frågeställningar av olika slag. För alltid kommer
Read More

En stund på jorden

De senaste veckorna har varit intensiva och på många sätt överväldigande! Allt ifrån att se barn nummer tre ta studenten till att själv få privilegiet att hålla installationsföreläsning som professor.
Read More

”Jag tror sex kommit för att stanna!”

Den amerikanske komikern och skådespelaren Groucho Marx (1890-1977) är känd för sina  träffsäkra ”one-liners”. Ett av dem är ovan rubrik och det är också titeln på min installationsföreläsning som är
Read More

Äntligen!;-)

Glädjande nog blev jag, tillsammans med två andra vid Malmö högskola, häromdagen befordrad till professor i hälsa och samhälle, inriktning sexologi och sexualitetsstudier. Därför välkomnar jag nu intresserade till installationsföreläsning
Read More

Jobb, jobb och jobb…

Ibland känns det som att ”alla andra” hinner njuta av våren, medan man själv bara jobbar och jobbar. Förvsso visste jag att denna termin, och maj särskilt, skulle bli intensiv,
Read More

”Och den ljusnande framtid är vår…”

Äntligen är våren här – så känner säkert många just nu! Ljuset, grönskan och snart även den riktiga värmen gör att saker känns lite lättare, även det som upplevs som
Read More

Att göra det omöjliga

Ibland känns det vi ska klara omöjligt. Det kan vara allt ifrån att föreläsa fast man känner sig sjuk till att få in den där artikeln som man skriver om
Read More

Som en trettonåring!?

I senaste Universitetsläraren (5/2013) utbrister universitetslektor Ebba Lisberg Jensen vid Malmö högskola att dagens studenter befinner sig på en 13-årings nivå när det gäller lärandets praktik. De saknar känsla för
Read More

”Writing is rewriting!”

Vare sig man skriver skönlitterära eller akademiska texter så handlar en stor del av skrivandet om att skriva om sin text många gånger. Ibland måste man stuva om stora textmassor,
Read More

Efter regn kommer solsken…

När man har levt ett bra tag, så vet man också av erfarenhet att tunga perioder följs av lättare – och vice versa!;-) Det gäller därför att hålla näsan över
Read More

”Vi är som kristaller…

… och lyser olika beroende på varifrån ljuset kommer”, sa Stefan Einhorn i ett tv-program. Precis som vår egen färgpalett då kan vara lika varierad som en regnbåges, tänker jag att vi
Read More

Nya löften, förändringar och mål?

Så här års fylls tidningar och tv-program av tips på hur vi ska kunna hålla våra nyårslöften och förverkliga de förändringar som vi önskar. Men som alla vet så är
Read More

Ett liv efter jul?!

När snön yr som mest och vinden känns kall är det dags att börja planera för nästa års sexologikonferenser! Det handlar både om att söka finansiering för att ha råd
Read More

Who’s WHO?

Som några uppmärksammat så har jag fått ett uppdrag som sakkunnig i WHO under en tvåårsperiod för att granska dokument och skapa riktlinjer för dem som arbetar inom hälso- och sjukvård
Read More

Kultur bättre än forskning?

Det är intressant att följa den uppmärksamhet som Jonas Gardells bok Torka inga tårar utan handskar och filmatiseringen av densamma fått. Som forskare jobbar man ofta hårt med att utföra
Read More

Hip to be crip?

Idag ska jag iväg och föreläsa i Lund på ett seminarium om cripteori. Utgångspunkten blir en artikel som jag skrivit i Lambda Nordica och som analyserar cripteori, sexualitet och intellektuell
Read More

Nya tag!

Denna termin blev som sagt en intensiv period av resande, presentationer och möten. Man gör sitt bästa, och många gånger blir det som tur är  mycket uppskattat, andra gånger önskar man
Read More

Från Färöarna och ForskarGrandPrix till fjärilar i magen…

När jag bloggar skriver jag oftast om konferenser, föreläsningar och publicerade böcker eller artiklar. Föreläsningar i länder som Portugal, Färöarna, Finland, Norge och möjligen Florida i USA kan säkert låta hur lockande som helst
Read More

Spännande uppdrag

Så är firandet av Världsdagen för sexuell hälsa över för denna gång och det blev lyckad på många sätt! I Malmö kom det cirka 60 personer till Stadsbiblioteket och mellan föredragen från
Read More

Världsdagen för sexuell hälsa 4 september

Då är det dags att fira världsdagen för sexuell hälsa för tredje gången! Runtom i världen arrangeras olika aktiviteter i fem kontinenter och i mer än trettio länder den 4
Read More

Sommaren som aldrig säger nej!

Så kom den då äntligen; sommaren med värme, sol och möjlighet till sköna bad! Just när de flesta börjat jobba och skolorna startar igen. Precis som gruppen Malta sjöng för många
Read More

”Allting har sin tid…

… älska har sin tid och hata sin, en tid att gråta,  en tid att skratta, en tid att sörja och en tid att dansa”. Om detta kan man läsa i Predikaren
Read More

Mellan syrén och styrelsemöten

Visst är det en underbar tid när naturen blommar ut och vi återigen har förhoppningar om en ljuvlig och varm sommar? Just denna tid när man nästan blir tårögd (nåja,
Read More

”Ska vi skiljas?”

”Nej, älskling, vi tar ett piller istället!” Så skulle det kunna låta i framtiden, om vi vi utgår från forskning om långvariga relationer som presenteras i New Scientist. Lust, attraktion och förmåga att
Read More

Tillkortakommanden

Vad lär man sig egentligen mest av här i livet? Framgång eller det som ibland kallas flyt? Nej, säger journalisten Stina Lundberg Dabrowski, det är av sina tillkortakommanden. Om man
Read More

Förändringar

Även om vi ibland kan tycka att allt rullar på i den vanliga vardagen, så består också livet av ständiga förändringar. Vi har alltid att förhålla oss till mindre och
Read More

Konferera mera, eller?

Det varierande arbetet som forskare innebär både perioder av ensamma stunder framför datorn, intervjuer med informanter mellan (oftast) fyra ögon och  konferenser där resultaten ska spridas – antingen muntligt eller
Read More

Bye Bye Hollywood Hills

Då är resan till Hollywood snart över. Vaknar till strålande sol och en klar vy över Los Angeles med dess blandning av spektakulära villor, skyskrapor, pittoreska konstnärskvartes, klubbar, restauranger och billboards… 
Read More

Vems blick är den rätta?

”Långt ute i Söderhavet ligger ÖN – i eget majestät, bortglömd och paradisisk under palmerna.” Så står det på baksidan av Lotta Lundbergs nya bok ÖN, som jag hade förmånen att få 
Read More

Jag, en hubb!

Samhället, och därmed yrkeslivet, förändras – måhända i en allt snabbare takt. Projektanställningar, möjligheter att jobba hemma, nya chefsroller, behov av specialistkompetens m.m. skapar också förändrade behov av nätverk. Ämnet sexologi
Read More

Ännu mer nytt

Nu har jag bytt webbplats för min blogg, så att all info går att hitta på samma sida som min hemsida. Hoppas det underlättar för intresserade läsare! Äntligen är filmen
Read More

Tryckt och otryckt!

Igår kom artikeln ”Marginaliserad sexualitet – tvångsomhändertagna ungdomas attityder, erfarenheter och handlingar” ut i Socionomen Nr 1/2012, Forskningssupplement Nr 31. Det är alltid spännande att se hur den text med forskningsresultat som man
Read More

Ny antologi

Alldeles rykande färsk har jag nu ett exemplar av antologin Sexualitetsstudier på Libers förlag med redaktörerna Lars Plantin & Sven-Axel Månsson i handen! Boken innehåller kapitel av författare som forskar och undervisar
Read More

En stor förlust!

Imorse fick jag det sorgliga beskedet om att Grethe Rønvik, kär norsk kollega, avled hastigt i tisdags den 10 januari på sjukhuset i Kristiansand. Grethe var en stor personlighet; varm, generös och
Read More

Det blir inte alltid som man tänkt sig…

Nytt år, nya föresatser. Många lovar sig själva och andra förändringar i samband med årsskifte, andra råkar ut för förändringar som man varken vill eller planerar för. Förutom stora livsavgörande
Read More

Summa summarum

Så var det dags att samla ihop erfarenheterna av det gångna året och blicka framåt inför nästa. För egen del var 2011 yrkesmässigt ett spännande år med många positiva upplevelser,
Read More

Uppkopplad, nedkopplad, återkopplad, men avkopplad?

Så har det gått ett par veckor redan sedan vi kom hem från Indien. Jag hade bestämt mig för att inte vara ständigt uppkopplad utan verkligen passa på att slappna
Read More

Fördom & Stolthet

Nyligen fick jag i posten ett paket med ett nytt material om normer kring kärlek och sexualitet, som heter Fördom & Stolthet . Paketet innehåller en bok, film och en kortlek
Read More

Avidentifiering!

Enligt Socialstyrelsens terminologibank betyder avidentifiering att ett prov fortsätter att existera som enskilt prov, men möjligheten att identifiera provgivaren via provet har upphört. Inom kvalitativ forskning, exempelvis intervjustudier, talar man oftare
Read More

Hårt arbete ger ibland resultat…

…. men förstås inte alltid! Det finns en massa viktiga och nödvändiga arbetsuppgifter som knappt syns, iaf inte för någon längre tid. De flesta saker som vi människor kämpar på med får
Read More

Människovärde, integritet och sexualitet

Allt tycktes höra ihop denna andra förmiddag på årets Intradagar, då jag skulle medverka tillsammans med Iren Åhlund, Monica Björkman och Björn Ranelid. Föräldraskap talade Iren om utifrån sin studie
Read More

Föreläsning sexualkunskap i särskolan

Det är många som inte hittar fram till länken där jag föreläser på idékonferensen i Stockholm förra veckan om pilotstudien om sexualkunskap i särskolan. Temat var Lyssna på oss! och
Read More

Positiv respons!

Nyligen fick jag ett muntligt positivt besked på en forskningsansökan som rör ett tilltänkt doktorandprojekt! Det är faktiskt nästan roligare att få finansiering till andra än till sig själv numera.
Read More

”Lyssna på oss!”

Det var temat på den idékonferens som arrangerats av projeket Egen växtkraft genom Handikappförbudnen, Barnombudsmannen och Folke Bernadotte Stiftelsen med stöd av Arvsfonden, Jerringfonden och Socialdepartementet. Konferensen fokuserar hur barn
Read More

Årets World Sexual Health Day är i hamn!

Så kan alla som engagerat sig i årets firande av World Sexual Health Day pusta ut! Tack till alla medverkande både i Malmö och i Stockholm, som hade sitt första
Read More

Populärt masterprogram startar redan våren 2012!

Se hit alla intresserade potentiella sexologistudenter! Nu är det klart att det blir programstart redan våren 2012 för den fjärde kullen på masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola. Hittills har
Read More

Konferenser på G!

Bara för att man är hemma i Svedala igen, så betyder inte det att livet lunkar på sakta och stilla. Nej, så här i början av terminen är det både
Read More

Mer sex i LA!

Lördag morgon var det så dags för vårt symposium om Sexuality & Disability. Olyckligtvis kändes det väldigt tidigt på dagen, med tanke på den sena kvällen på Hollywood Bowl då
Read More

Sex i Hollywood

Så var titeln på det första symposiet på The Thirty-Seventh Annual Meeting of International Academy of Sex Research konferens i Los Angeles. Årets värd var Dr Eric Vilain och president
Read More

Mot Hollywood!

Det är inte så ofta man som forskare får en chans att komma till Hollywood, men nu är det dags för doktorand Malin Lindroth och undertecknad! 😉 Värd för årets
Read More

Alla har ju inte facebook…

…. eller? Sociala medier används alltmer idag, men man glömmer bort majoritetsmissförståndet och tror att ”alla andra” är på fb eller twittrar! ”Visa mig din fb-sida och jag säger vem
Read More

Livslinjer, livsval och oväntade händelser

Så är jag hemma i vardagen igen efter intensiva dagar på WAS konferensen i Glasgow. Dagarna fylldes av sammanträden, kommittéträffar, egna föredrag, symposium och chairuppdrag. Däremellan försökte jag hinna lyssna
Read More

”Du strålar gul, jag skrattar blå”

Det kanske inte är svenska flaggan som di Leva beskriver, men faktum är att årets världskonferens i sexologi i Glasgow kommer att innehålla inte mindre än åtta svenska forskningspresentationer från
Read More

Internationell ungdomskommittee bildad inom WAS!

I dagarna blev det glädjande ett positivt beslut för två svenska nomineringar i den nybildade ungdomskommitteen inom World Association for Sexual Health! Bakgrunden är kortfattat vikten av att involvera unga
Read More

Ensam ensamhet, ensam tvåsamhet eller dubbel lycka?

Idag sägs det att parnormen är starkare än heteronormen, dvs den ”goda medborgaren är inte längre nödvändigtvis hetero men han eller hon lever i ett parförhållande och har gärna barn”.
Read More

Puss! 🙂

När det brister vad gäller sexualkunskapsundervisning i särskolan anses det ofta bero på att det saknas undervisningmaterial. Därför är det angeläget att uppmärksamma det nya läromedlet PUSS som FUB:s forskningsstiftelse
Read More

Öppna föreläsningar och konferenser

Många undrar om jag medverkar vid några öppna föreläsningar rörande sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) nästa termin. Här följer därför lite info: Allra först är det årets WAS-konferens i  12-16 juni
Read More

Lust och längtan i krock med omvärldens oro

Idag intervjuas jag i en artikel med ovan rubrik i pappersversionen av SvD . Det handlar om balansgången mellan unga med intellektuella funktionsnedsättningars önskan och längtan efter kärlek coh sexualitet och omgivningens
Read More

Omsorgska

För en kort tid sedan fyllde Karl Grunewald 90 år. Som fd medicinalråd spelar han en stor roll i den svenska omsorgshistorien, och som en hyllning utkom nyligen vänboken ”Omsorg
Read More

Vårkänslor

Tiden står som vanligt inte still. Dagarna rullar på med olika deadlines, forskningsprojekt och seminarier och plötsligt undrar jag varför det är som en dimma över ögonen. Trötthet? Nej, våren! I ett slag
Read More

Bättre på att sortera barn?

I senaste Socionomen Nr 2/2011 uppmärksammas de bristfälliga utredningar som görs i särskolan, vilket leder till att elever som inte har en intellektuell funktionsnedsättning ökat alltmer under många år. Orsaken är ofta resursbrist
Read More

Kunskap behövs inom rättsväsendet

Att sexbrott är svårt och komplicerat juridiskt sett är de flesta överens om. Förutom juridisk kunskap krävs kompetens från andra ämnesområden för att få ett så fullgott underlag som möjligt
Read More

”Sorgen och glädjen de följa varandra….”

Ibland tycker man att den ena dagen följer den andra helt likt. Ofta går de små glädjeämnena oss förbi och vi längtar efter att STORA lyckohändelser ska infinna sig! Examen,
Read More

Nytt år, nya förutsättningar och utmaningar

Så är den långa jul- och nyårsledigheten över och vardagen är här för de flesta. För egen del den första julen i en ny stad och i ett nytt hem.
Read More

”Snön faller och vi med den…”

Utanför mitt fönster yr snön igen. Arbetar hemma med att skriva ut forskningsintervjuer och funderar över teman och användbara teoretiska begrepp. Kan professionellt gränsarbete vara tänkbart i studien om sexologer som
Read More

Kul!

Så är det söndagskväll och uppsummering av helgen; mer julpyntande i nya våningen, invigning av citytunneln i Malmö och så boksigneringen på Junior Bok och Film. En hel del julshoppande
Read More

Mot bokhandeln

Efter en skön sovmorgon så är det dags för att ge sig iväg på ett jobbuppdrag – trots att det är lördag. Men ingen väska behöver packas; det är bara
Read More

Sexualitet och kärlek

Att flirta, precis som mycket annat socialt samspel, handlar om att tyda signaler, läsa mellan raderna och uppfatta kroppsspråk. Det här är utmaningar för de flesta, i olika grad, men särskilt
Read More

”Hångla mer!”

Nej, det är inget inlägg i någon av kurser i sexologi på masterprogrammet vid Malmö högskola. Det är Klas Hallberg som använder sig av metaforen ”hångla” i en vidare mening
Read More

Nästa vecka händer det mycket!

Nästa vecka – torsdagen den 25 november – är det dags för HARECS årliga konferens Handikappforskningens Dag. I år är det Kristianstad som är värd och temat är ”Deltagarbaserad forskning:
Read More

Boksignering!

Lördagen den 4 december är det dags för boksignering på bokhandeln Junior Bok och Film, Kronprinsens Köpcenter, Regementsgatan 52 i Malmö! Det är mina fyra lättlästa ungdomsböcker om Emma som ges
Read More

Hemma igen

Då är årets nordiska sexologikonferens över för denna gång! Vi träffades i gamla stan i ett råkallt Tallinn och hade några intensiva dagar med föreläsningar, workshop och seminarier. Den estländska
Read More

Veckans läs- och lyssnartips

Berättelser är härliga; både att lyssna på, läsa och att skriva själv. Och vad glad man blir när andra läser ens egna berättelser! Fick nyss veta att ett bibliotek i Malmö
Read More

Nytt forskningsnätverk

Nyligen blev jag inviterad att ingå ett nystartat internationellt nätverk rörande forskning om ”onscenity”. Det tog ett tag att förstå det konstruerade ordet som alltså handlar om forskning om synliggörandet av sexualiteten
Read More

Malmö – ett center för sexualitet, sexologi och sexuell hälsa

Det verkar alltmer som att Malmö profilerar sig som ett nationellt center för frågor rörande sexualitet, sexologi och sexuell hälsa. I oktober är det ånyo dags för ett spännande arrangemang
Read More

Livskvalité

Vad är livskvalité egentligen? Är det att ha hälsan? Är det att känna harmoni (vilket man förstås kan göra även om man är sjuk)? Är det att ha god ekonomi
Read More

Föregångarna

Läste i Universitetsläraren nr 14/2010 med intresse om nya boken ”Föregångarna” och beställer den direkt.  Elva kvinnor berättar om sina vägar till en professur. De tillhör alla den första generationen som började forska om kvinnors
Read More

Kääärlek!

I dagarna utkommer en ny bok i redaktion av Siv Widerberg, känd barnboksförfattare – Käärlek. 61 texter i kärlekens tecken.  I den finns förutom bidrag från barn, ungdomar och andra
Read More

Vad är en profession?

Hur man definierar, beskriver och avgränsar en profession är en av de saker som jag nu läser in mig på teoretiskt utifrån mitt nya forskningsprojekt om professionaliseringen av sexologer. Thomas Brante,
Read More

Rätt till sexuell hälsa?

Ett av mina nya forskningsprojekt heter Rätt till sexuell hälsa? En pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Som bekant blev sexualkunskap obligatorisk i svenska skolan redan 1955, men
Read More

Alla dessa dagar som kom och gick…

Ibland är det som att tiden bara rusar iväg. Man har ett – oftast många – uppdrag som tar ens uppmärksamhet och fokus är en deadline eller ett konferensdatum. Plötsligt
Read More

Dan före dan…

Så här dan före Världsdagen för sexuell hälsa är det mycket som ska förberedas! Nu har vi kollat teknik och säkerhet inför att ha högskolan öppet en lördag. I dagens
Read More

Bara några dagar kvar…

Så är jag på plats på min nya arbetsplats Centrum för professionsstudier (CPS), där jag ska forska om professionaliseringen av sexologer. Studien tar sin avstamp i den pågående processen av
Read More

Nystart – slut på sommaren?!

Så var det dags att börja blogga igen efter ett långt sommaruppehåll! Vilken sommar och vilken värme vi haft! Vi har lärt känna vår nya hemstad och extra kul känns det
Read More

World Sexual Health Day 4 september

Dagen före midsommarafton känns kanske september långt bort, men det är också något att se fram emot efter en förhoppningsvis skön sommarledighet! Då inträffar nämligen World Sexual Health Day för
Read More

Vårens highlights

Dags att summera våren nu när terminen närmar sig sitt slut och sommarledighet hägrar! Bäst och sämst? Roligast och jobbigast? Bäst är nog att fokusera vårens highlights! I början av
Read More

Bloggande forskare

Snart är en avhandling klar som handlar om  bloggande forskare. Det är Sara Kjellberg som undersökt om och vad i så fall som forskarna använder sina bloggar till. Även om
Read More

Vad stod det ??

Det finns mycket att läsa i dessa tider. När häggen blommar som mest, syrenerna nästan slår ut och man bara känner hur vårkänslor av glädje och kli i ögonen är
Read More

Post Conference Syndrome

Väl hemma efter från EFS i Porto känns symptomen på PCS igen. De kan se lite olika ut, men oftast yttrar de sig genom trötthet, förnöjsamhet, tomhet eller en känsla av saknad
Read More

Porto, påven och portvin

På tisdagen lyssnade jag på ett spännande seminarium på EFS-konferensen om sexuella rättigheter som Rosemary Coates, WAS ordförande, inledde och som beskrev hur dessa hör tätt ihop med mänskliga rättigheter. Så
Read More

Medaljer och prestationer

Igår invigdes EFS konferensen officiellt och bland annat presenterades vilka som fått 2010 års guldmedaljer för livslånga prestationer inom sexologin; F. Allen Gomes (Portugal), Z. Zukerman (Israel) och den i norden
Read More

Ankomst Porto

Så kom jag hit till slut ändå; har precis registrerat mig till den 10th Congress of the European federaton of Sexology. Efter en flygtur – lite längre än jag trodde,
Read More

Även andra v-utbrott än vulkaner kan hota

Imorgon  bitti är biljetten beställd till den europeiska sexologikonferensen i Porto och i samband med det sammanträde med världsstyrelsen i sexologi, där jag är ledamot. Nu verkar hotet från vulkanutbrottet på Island
Read More

Opponera på uppsatser

I månadsskiftet maj-juni ska masterstudenterna i Kull 1 och Kull 2 försvara sina uppsatser i sexologi vid Malmö högskola. Några skriver uppsatser som omfattar 15 hp och andra skriver 30
Read More

Andras onormalitet – min normalitet

Så, dags att packa väskan och sätta sig på tåget igen – denna gång mot Linköping, en av mina gamla hemstäder från uppväxten. Få se om de kommenterar min blanddialekt,
Read More

Startskott

Inom de närmaste dagarna startar en ny unik enkätstudie; 600 svenska ungdomar som är intagna på statliga ungdomshem får möjlighet att besvara UngKAB09 enkäten i Malmö högskolas regi. Ofta hamnar dessa
Read More

Att skriva och prata på engelska

Dagarna går en väldig fart och fylls av undervisning, planeringsmöten och däremellan förberedelser inför den kommande flytten till Skåne. Före påsk höll lektor Magnus Englander och jag ett seminarium om
Read More

Under tryckning!

Så är då äntligen den tredje upplagan av Sexologi på LIbers förlag under tryckning! Idag på eftermiddagen la vi sista handen vid korrekturet av 54 kapitel av olika tvärvetenskapliga och
Read More

Vår, förändringar och nya möjligheter i sikte…

Så har det åter gått några intensiva veckor, med pendling, jobb och familj. När vardagen är krävande behöver man ibland påminna sig om allt som man har att vara tacksam
Read More

Tid att skotta, tid att leva

Så var det dags för sportlov. Det som skulle bli en veckas ledighet med avkopplande aktiviteter ser ut att fortsätta i samma tuffa snöskottaranda som hittills. Skillnaden är bara att
Read More

Sexualitet och funktionshinder

För dem som är intresserade av ämnet intellektuella funktionsnedsättningar och homo- och bisexualiteter kan rekommenderas sajten Social Care TV. Där kan man hitta videinslag med intervjuer med bland annat Richard,
Read More

Vem och vad är normalt?

Det är frågor som ständigt är levande när man forskar och arbetar med ämnen som funktionsnedsättningar och sexualitet. Ett kritiskt granskande av normer och värderingar som omger oss, och som
Read More

Premiär för WAS nya hemsida

Nu sjösätts den nya hemsidan för WAS (World Association for Sexual Health). Här finns information om världsorganisationens mål, syften, deklarationer och länkar, artiklar och pressmeddelanden angående aktualiteter inom det tvärvetenskapliga området sexuell
Read More

Kursstarter och jubileum

Igår var det kursstart med masterstudenterna i sexologi på deras sjätte och sista termin vid Fakulteten för HÄlsa och samhälle, Malmö högskola. Nu är det dags att skriva masteruppsats och
Read More

Var finns alla unga homosexuella med funktionsnedsättningar?

Det är temat på det litteraturseminarium som jag ska hålla i dag på Malmö högskola kl 13-14.30 på Fakulteten för Hälsa och samhälle i lokal U108. Utgångspunkten är den forskning
Read More

Svaret på kärlekens gåta…

…. finns i hjärnan, enligt professor Helen Fisher. Hon har i många år forskat i vad som får människor att välja varandra. Hennes svar är att hjärnans kemi bestämmer; vi
Read More

Nytt år och nya utmaningar

Så är det dags att ta sig ur ”julbubblan”, som bestått av att äta, se film, sova, åka skidor och sen allting flera gånger till.  Ja, helt sant är det
Read More

Extra! Extra! Fristående kurser för alla (nåja…)

Nu är det bestämt att följande kurser, som ingår i masterprogrammet i sexologi, även kommer att erbjudas som fristående kurser. Behöriga är de som har en magisterexamen eller motsvarande. Titta
Read More

Kyla och värmande bidrag

Så var det sista arbetsdagen inför julledigheten. Mycket ska avslutas, färdigställas, registreras och dokumenteras. Dessutom ska en hel del planering vara klar inför nästa år. Det nya decenniet 2010 kommer
Read More

Ringar på vattnet i de tusen sjöarnas land

Förbundet för De Utvecklingsstördas Väl berättar att mina föreläsningar förra veckan i Helsingfors och Vasa fått återverkningar i pressen. I söndags hade Hufvudstadsbladet en mindre artikel, som också går att
Read More

Inte bara Nobeldagen

Idag är det även Human Rights Day. Det föranleder Rosemary Coates, president i World Association for Sexual Health (WAS), att be oss styrelsemedlemmar sprida följande pressmeddelande över hela världen. Så
Read More

Samtalet som ”förlossningskonst”

Det reflekterande samtalet har uppmärksammats och värdesatts som en viktig kunskapskälla ända sedan Sokrates levde. I boken ”Vad är ett universitet? Universiteten i historisk belysning” (red Franke-WIkberg) beskrivs hur han
Read More

Förbundet för De Utvecklingsstördas Väl

Är i Finland och föreläser för personal, anhöriga och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Mötte idag intresserade åhörare i Helsingfors och en fantastisk arrangör för FDUV – Elina Sagne – som ordnat
Read More

Internationella aidsdagen

Känns det långt bort och främmande att tänka på risken för att smittas av hiv? Ja, för de flesta – åtminstone här i Sverige – känns det nog så. Enligt
Read More

Du är vad du läser

Den prisbelönta bokbloggen Bokhora har antagit Hans ” Du är vad du läser” Perssons utmaning att lista de författare som man har läst antingen allt eller nästan allt av.  Jag
Read More

Sex frågor

Apropå Maj-Briht Bergström-Walans födelsedag igår, så berättar min sångarvän att han som liten läste KP där det fanns en spalt med Maj-Briht svarar på sex frågor. Det lät så tråkigt,
Read More

Grand Old Lady i sexologi fyller 85 år

Idag fyller Maj-Briht Bergström-Walan 85 år. Hon brukar benämnas som Sveriges första sexolog och har bland annat fått WAS (World Association for Sexual Health) guldmedalj för sina pionjärinsatser för sexualundervisningen
Read More

Livet är ett själstillstånd

Så lyder en replik ur filmen ”Välkommen, Mr Chance!” med Peter Sellers. I en intervju i HN :s lördagsbilaga i sept-okt fick jag frågan om vad sexologi är och svarade att det
Read More

Internet för sexuellt innehåll

Av min kollega Niklas Eriksson, Malmö högskola, fick jag i min hand ett spännande faktablad om Internet för sexuellt innehåll. Det ges ut av World Internet Institute (ett oberoende forskningsinstitut
Read More

Kroppsuppfattning och sexuell lust

Läser i Archives of Sexual Behavior Nr 38 2009 en intressant artikel som kan knytas till vårt forskningsprojekt om sexuell lust vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola. Forskarna Seal, Bradford
Read More

Om kärlek – igen….

På ett sätt tycker jag det är mer intressant att grubbla över kärlek, istället för sexualitet. Detta trots att jag är programkoordinator på masterprogrammet i sexologi! Nyligen har professor P.O.
Read More

Dubbelt utsatt

Nyligen fick jag i brevlådan Grundens Medias nya film: Dubbelt utsatt. Den handlar om kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som dessutom är utsatta för våld i relationen. Det är ett viktigt
Read More

Äntligen respekt för allas kärlek!

Att Svenska kyrkan nu sagt ja till att viga homosexuella par i kyrkan är inte en dag för sent.  Men istället för att rubrikerna pekar på det positiva, så kan
Read More

Vilken grupp tillhör Du – kvinna, man eller alla andra?

Jens Rydström och David Tjeder har skrivit en svensk genushistoria med sin nya bok: Kvinnor, män och alla andra. Det är en spännande bok som sätter fokus på andra saker
Read More

Agape

Grekiskan har flera ord för kärlek och agape betyder att älska människor omotiverat eller guds kärlek till människan. Det var också namnet på ett fik som prästen Olle Carlsson startade
Read More

”Från idiot till medborgare”

Karl Grunewalds nya bok är en tjock tegelstensliknande och beskriver en på många sätt förfärande historia om människor som blivit utnyttjade, utstötta och sedda som icke mänskliga. Boken tar upp
Read More

Vill du bli lycklig?

Vem svarar inte ja på en sån fråga – men hur gör man? Det enkla (?) svaret enligt Lyckoprojektet vid Umeå universitet är sex och vänskap! Människan är av naturen
Read More

Besök från Kinsey Institutet!

Den här veckan har vi besök på Malmö Högskola av forskaren Erick Janssen från Kinseyinstitutet. Det är nu fjorton år sedan han blev ”headhuntad” till USA av John Bancroft, dåvarande
Read More

Även jag, min käre doktor Glas

Så har också jag sällat mig till skarat som läst, eller läst om, Hjalmar Söderbergs klassiker Doktor Glas. Med tanke på att Kerstin Ekmans nya bok Mordets praktik ligger i
Read More

Var är grekerna?

Igår blev missförståndets dag på grund av tekniken (och kanske lite slarv och stress för den delen). Själv älskar jag att messa – det är ett enkelt och snabbt sätt
Read More

Litteratur och limegrönt…

En helt ny monter har Argument förlag i år på bokmässan – limegrön, som verkligen drar ögonen till sig. Och det är förstås viktigt, då förlagen står uppradade bredvid varandra
Read More

Årets bokcirkus!

Då är jag på väg igen till en av årets stora händelser – Bok och biblioteksmässan i Göteborg! Det är alltid lika kul och spännande att vara där, även om
Read More

Äkta!

Ofta går helgerna åt till att komma ifatt på hemmafronten med städning, trädgårdsarbete, tvätt m.m. Vår sons band Marissa Burns Trey spelade på hemmakrogen i fredags, men det missade vi
Read More

”Se mig!”

Så lyder titeln på Ungdomsstyrelsens rapport Unga om sex och internet. Här presenteras den senaste forskningen om ungas egna erfarenheter och attityder av att exponera sig sexuellt och sexuellt utnyttjande via
Read More

Studenterna äger tekniken!

Förr var det lärosätet som ägde tekniken, påpekar forskaren Johan Lundin i senaste numret av Universitetsläraren (13/09), men nu är det studenterna som gör det. Alltfler tar med sig sina
Read More

Kärlek som strålkastare

Nyss hemkommen från några dagars körresa i Tjeckien – härligt, avkopplande, socialt och utmanande! Att fokusera noter, intonation och nyanser i musiken är som att rena hjärnan. Allt annat måste läggas
Read More

Finns folkets förtroende för forskare?

Den senaste undersökningen från Vetenskap & Allmänhet (VA) och SOM-institutet visar att knappt sex av tio svenskar har förtroende för forskare. Dessa siffror anger att förtroendet sjunkit något det senaste
Read More

Demystifying Sexual Behavior

Så står det på den bild på Kinseyinstitutets hemsida, där vi sitter och diskuterar forskning från min tid som gästforskare i våras. Det var en mycket spännande vistelse, som gav
Read More

Hur gör man och Hur f-n gör man?

Själv har jag precis kommit med boken Hur gör man? om sexualkunskap i särskolan och därför tar jag med intresse tag i Bob Hanssons bok Kärlek. Hur fan gör man?
Read More

Finns Milk i mellanmjölkens land?

Många gånger kan skönlitteratur eller film spegla ett forskningsområde på ett tydligare sätt än en forskningsrapport eller artikel. I filmen "Milk" spelar en av mina favoritskådespelare Sean Penn (som fyller på
Read More

Var dag

Semestern känns alltmer avlägsen och rutinerna och vardagen börjar ta form igen. Än så länge är huset fortfarande fullt av ungdomar, men den yngsta har börjat på fritids och snart
Read More

Ny mötesplats på nätet

Grunden Community heter en ny mötesplats i cyberspace som är öppen för alla, men i första hand för personer med sociala eller intellektuella funktionsnedsättningar Här kan man också hittar länkar
Read More

Galamanta!

En unik premiär sker på Stockholms Centralstation den 15 augusti kl 19.00! Trogna sexologibloggläsare kommer säkert ihåg kulturorganisationen Share Music Sweden  som bedriver kurser och musikprojekt med professionella musiker i samverkan med
Read More

Dags igen!

Så var det alltså dags att börja jobba "på riktigt" igen! Började så smått förra veckan, genom att skriva på mina kapitel till den nya kommande uppdateringen av läroboken Sexologi.
Read More

Mot nya (res)mål!

Så var det dags för semester! Vädret är lysande i Sverige – då drar vi mot översvämningar i Europa, hm…. Nåväl, förhoppningsvis är det inte så illa och visst är
Read More

Hemma igen

Nyss hemkommen från Göteborg och några intensiva dagar på världskonferensen i sexuell hälsa. Förutom alla seminarier och föredrag försökte vi även boka in andra möten med anknytning till ämnet. Exempelvis
Read More

Rapport från Göteborg

Här är världskonferensen i sexuell hälsa – WAS – igång sedan ett par dagar; fullt med folk från jordens alla hörn som sysslar med forskning och klinisk verksamhet med allt
Read More

Att vara eller inte vara…..

doktorandhandledare – det är frågan! I en aktuell gästkrönika i Universitetsläraren nr 10-11/09 skriver Lars Abrahamssson om svårigheten med att vara handledare för doktorander i dagens universitetsvärld.  Det är en
Read More

Spänningen stiger!

Nyss hemkommen till Varberg efter två intensiva dagar i Malmö (ain’t they always?). Det var sista turen den här terminen. Betyg är satta, personaldagar avklarade och jag har flyttat ner
Read More

Vilka är WAS kandidaterna?

Nu offentliggörs listan med dem som är kandidaterna till nästa styrelse i World Association for Sexual Health 2009-2013. Det är en samling mycket kompetenta personer från många olika delar av världen,
Read More

Ok, det är mitt fel!

Populärpsykologiska ledstjärnor för en lyckad parrelation är förvisso jämlikhet, trygghet och respekt, men vad händer i terapin? En ny avhandling vid LUnds universitet: Konsten att lyckas som par. Populärterapeutiska berättelser, individualisering
Read More

Nominering WAS

Jag känner mig mycket hedrad över att Svensk förening för sexologi har nominerat mig för en plats i styrelsen för WAS (World Association for Sexual Health)! Att bli nominerad betyder
Read More

Puh – det är klart!

Efter en intensiv vecka, där till och med bloggandet kommit i skymundan ;-), kan jag nu pusta ut efter förra veckans docentföreläsning. Jag hade valt att presentera det akademiska ämnet 
Read More

Första magisterseminariet

Imorgon är det dags för opposition och samtal kring de första magisteruppsatserna som sedan ska bedömas. På masterprogrammet i sexologi kan man antingen skriva en magisteruppsats omfattande 15 hp, eller
Read More

Temanummer: Ungdomar – sexualitet och frigörelse

I senaste Socionomen (nr 4/09) är temat ungdomar, sexualitet och frigörelse. Det späckade numret innehåller många olika artiklar, reportage och recensioner på temat. Flera forskare bidrar med artiklar utifrån sina
Read More

Sexualitet och funktionsnedsättningar – fortfarande tabu?

Så är rubriken på den paneldebatt vid Integrations- och Mångfaldsrundan i Lund på måndag 25 maj kl 18-19.30 i Konsertsalen i Lunds Stadshall där vi ska diskutera olika aspekter av
Read More

Hur ser KÖSSA ut?;-)

Förra veckan hade vi en heldag ute i Särslöv med Ämnesgruppen i sexologi och sexualitetsstudier tillika forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt arbete (KÖSSA), då vi gick igenom pågående kurser i
Read More

”En författares arbetsmetod…

… beror mycket på hans modeller, hans motiv." Så skriver Ivar Lo-Johansson i en liten bok med titeln "Att skriva en roman" som jag hittar i  min bokhylla hemma, och
Read More

Dags för docentföreläsning

Tisdagen den 2 juni kl 14 ska jag hålla min docentföreläsning i aulan på Hälsa och samhälle, ingång 49, Malmö högskola, med titeln: Sexologi som akademiskt ämne – en exposé
Read More

Vad betyder en titel, egentligen?

Frågan har förstås flera bottnar, men det jag främst tänker på idag är översättning av akademiska titlar till ett språk vars system ser annorlunda ut än det svenska. När jag
Read More

Vad är sanning?

Som värmlänning kan jag inte låta bli att citera Gustaf Frödings grubblerier om sanning och vetenskap ur diktsamlingen "Gitarr och dragharmonika", som min käre far nyligen visade mig: "Då frågade
Read More

Bygga nätverk risk för vänskapsjäv och korruption?

Precis hemkommen från USA och fylld av entusiam över de kontaktnät som byggts "over there" bläddrar jag igenom all post. Jag fastnar i en artikel i Universitetsläraren 8/09 med en
Read More

Sista dagen…

Sa ar det dags att saga hejda till alla. Jag har verkligen haft tva fantastiskt trevliga och intressanta veckor har pa Kinseyinstitutet. Att jag lart kanna sa manga ar mycket
Read More

Guldmedalj till Julia!

Vid sommarens stora event, varldskonferensen i sexuell halsa,  i Goteborg kommer Kinseyinstitutets director Julia Heiman att vara en av dem som far for WAS guld medalj sina prestationer inom sexologin. Professor
Read More

Ungas erfarenheter av pornografi

Pa eftermiddagen idag hade vi ett seminarium utifrån Sven-Axel Månsson och min kommande artikel i Journal of Sex Research: Lust, Love and Life: A qualitative study of Swedish adolescents’ perceptions
Read More

Inte bara Alfred….

…. arbetade har, utan manga kanda sexologer och forskare genom tiderna. Bland annat tillbringade John Gagnon och William Simon en tid har och skrev bland annat Sexual Conduct, som manga masterstudenter
Read More

Vad innebar Kinsey-skalan?

Nu nar det bara ar nagra dagar kvar har pa Kinseyinstitutet tyckte jag det skulle var kul att kopa t-shirts harifran. Jag tittade efter en svart-gra troja i min storlek
Read More

Forskning pagar!

Vad hander pa Kinseyinstitutet idag? Vilken forskning bedrivs och vad handlar projekten om? En aktuell studie handlar om varfor vissa kvinnor upplever sexuella problem och andra inte, och resultaten presenterades
Read More

Var ligger The Kinsey Institute?

Forsta dagen nar jag fragade efter Kinsey Institutet inne pa universitetsomradet sa var det faktiskt flera som inte visste. Detta forskningsinstitut som ar sa beromt ar alltsa inte lika valkant i
Read More

Har ni hort talas om Zumba?

Det ar som sagt en mycket social och trevlig familj jag lever hos. Nu har jag glomt allt vad privatlivt heter och hanger med pa det mesta som de foreslar.
Read More

Recitals, recorders and reporters

Det ar sista veckan pa terminen for de flesta av studenterna. Manga har sina sk recitals, dvs upptradanden, dar de visar framfotterna i musik, sang eller konst. Idag var det
Read More

Doubts and dedications

Det är tidig söndagsmorgon. Svårt att ändra tidsrytmen helt; är fortfarande kvällstrött och morgonpigg. Marknaden igår var verkligen färgsprakande, både av människor, musik, frukt och blommor.  Där var massor av
Read More

Känd från tv och från förr

När jag går igenom IU:s event calender ser jag att de hade besök av den numera kända sopranen Dawn Upshaw veckan innan jag kom. Vi sjöng i samma kör när
Read More

RU4IU?

Efter att ha gått upp klockan sex och deltagit i Morris Dancers May Pole Celebration, vid stadshuset tillsammans med ett gäng entusiastiska första majfirare kan jag bara ropa YES! Det är
Read More

Music and Sex on Your Brain

Igår var jag med på två forskningsseminarier; båda rörande forskningsmetoder. Det är intressant att se hur starkt knuten sexologiforskning är till kvantitativa metoder här. I de få fall  kvalitativa intervjuer
Read More

Kodade hemligheter

Tillbringade mycket tid pa Kinseyinstitutets bibliotek i gar och ska dit om den stund igen. Alfred Kinsey (1894-1956) arbetade som biologiprofessor nar han blev tillfragad att halla i en aktenskapskurs
Read More

Limestones och litteratur

I denna vackra universitetsmiljö arbetar jag.  Många byggnader här, både hus och universitetet, är byggda av typiska Indiana limestones som ar nån form av kalksten. På väggarna inne på institutet
Read More

Den ”forsta” Kinseyrapporten

Antligen kommer har ett blogginlagg igen! Forst var det ett harligt pasklov med skidakning och sen en intensiv vecka pa Malmo hogskola innan jag akte till Kinseyinstitutet vid Indiana University
Read More

Prevention, pepping, påskägg och piståkning

En intensiv vecka är till ända. Det har varit forskarmöten och kursen "Sexualupplysning, prevention och rådgivning" har startats för Kull 2 på masterprogrammet. Det blir förhoppningsvis en lika spännande och
Read More

Över förväntan!

Igår satt allmänheten bänkade i Filbornaskolans aula i Helsingborg för att titta på musikalen Drömmen om Danskungen. Nu satt replikerna ännu tajtare än på repetitionerna och stundens allvar och lite
Read More

Premiär!

Idag är det premiär på Filbornaskolans uppsättning av Drömmen om Danskungen! Jag önskar dom all lycka till och ser fram emot imorgon kväll då jag och några i min familjen
Read More

”Så länge du är övertygad…

.. om att det du gör har en mening, kan du ta dig igenom både rädsla och utmattning och ta nästa steg" skriver Arlene Blum, författare och bergsbestigare som också
Read More

Svensk sexualundervisning suger!

På RFSU:s skolsajt framgår att detta är tusentals elevers åsikter om den svenska sexualundervisningen. Hans Olsson, ansvarig för skolfrågor på RFSU och redaktör på skojsajten, skriver i sin ledare utifrån resultaten
Read More

Intradagar 2009

Min käre vän, redaktör och skribent Hans Hallerfors mejlar över årets program för Intradagarna 21-22 september. Det är som vanligt en intressant blandning av aktuellt från forskning och fält och
Read More

”Skrivna ord rör sig inte…

… om inte den som läser sätter fart på dem!" Så stod det i en kulturkrönika i lördagens Hallands Nyheter av Tomas Polvall.  Men när någon gör det kan orden
Read More

Livet efter särskolan

Idag har Helsingborgs Dagblad en artikel om uppsättningen av musikalen Drömmen om Danskungen på första sidan! Här intervjuas skådespelarna/eleverna på Filbornaskolan om drömmar, känslan av att uppleva sig som värdelös
Read More

Sångernas sång

I Varbergs kammarkör sjunger vi just nu Sten Källmans musik till kärlekslyrik ur  Höga visan. Texten är på många sätt tidlös, men samtidigt kan man inte låta bli att tycka
Read More

Full fart på repetitionerna av Drömmen om Danskungen

Nu håller eleverna på Filbornaskolan i Helsingborg på att repetera musikalen Drömmen om Danskungen. Det är mycket arbete som läggs ner på att göra om min bok till en föreställning.
Read More

Önskas: Fler manliga sexologistudenter

Var är alla killar på sexologiutbildningarna? Det frågar sig många. I de två kullarna som nu går masterprogrammet i sexologi vid Malmö högskola  finns det bara en handfull tillsammans av totalt
Read More

Forskning om den svenska sexköpslagen

Debattens vågor går höga sedan Susanne  Dodillete disputerade med avhandlingen "Är sex arbete?" där hon jämför svensk och tysk prostitutionspolicy sedan 1970-talet med syfte att blottlägga normer och värderingar som
Read More

Norskt nationellt nätverk i sexologi

Sedan elva år träffas närmare 80 engagerade människor som jobbar med sexualitetsfrågor inom habilitering och rehablitering i Norge för att diskutera aktuella ämnen, lyssna på föredrag om forskning och klinisk
Read More

Ett litet steg för Plantin och Ross, men ett stort för forskning om kön och sexualitet

Eller precis tvärtom?! 😉 I vilket fall är det snart dags för docentföreläsningar av Lars Plantin och Mike Ross vid Malmö högskola. De ingår i forskningsprogrammet Kön, sexualitet och socialt
Read More

Plugga över jul och nyår?

Sitter på Landvetter på väg till Trondheim för att föreläsa om användandet av Internet bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Läser ett inlägg i senaste numret av Universitetsläraren om hur terminer
Read More

Snacka om pornofication!

Hemma igen från konferensen i Antwerpen, denna vackra hamnstad i norra Belgien. Mötet hölls i Elzenveld, som är ett kongress och sociokulturellt center. Byggnaderna ligger i det gamla Sint-Elisabeth hospitalet
Read More

Homofobi och rasism i skolan

Idag kan vi läsa den trista nyheten att skolan inte klarar att få stopp för homofobiska och rasistiska glåpord, enligt Skolverkets rapport "Relationer i skolan – en utveckling eller destruktiv
Read More

Nettverket for funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Den 12 mars ska jag föreläsa i Trondheim, så jag skyndade mig att  beställa flygbiljett i går. Det är många resor inplanerade och ibland hinner man knappt fundera över vart
Read More

Kinsey institutet

Om allt går vägen kommer jag att besöka det berömda Kinseyinstitutet i USA i slutet av april och början av maj. Här sker tvärvetenskaplig forskning och utbildning i sexologi sedan
Read More

Nederlands Vlaamse Federatie Seksuologie

Nästa vecka åker jag till Antwerpen för att föreläsa på en stor sexologikonferens om pornofieringen i samhället som arrangeras av Nederlands Vlaamse Federatie Seksuogie. Min utgångspunkt kommer att vara den kvalitativa
Read More

Forskarmödrar och musikersöner

Märkligt nog tycks det finnas ett visst samband mellan föräldrar som forskar och barn som musicerar. Statistiskt säkerställt vet jag dock inte, men kvalitativt upplever jag en kontextuell diskurs där
Read More

Ny bok om ungdomssexualitet

I dessa ansökningstider blir det inte så mycket bloggande. Och däremellan har jag åkt skidor i Värmland. Nu har i alla fall "Ungdom, sexualitet och relationer" utkommit på Studentlitteratur med
Read More

Share Music

När jag var i Skövde för några år sedan och föreläste träffade jag överläkare Tomas Börsbo, som berättade om Share Music. Det är en ideel och nationell förening där musik,
Read More

Män och kvinnor tillsammans – hur svårt kan det vara egentligen vara?

Ett spännande musikprogram som jag av en slump råkade fastna i när jag kom hem från Malmö ikväll var Musikmixen med Duncan Bridgeman och Jamie Catto, engelska musiker och filmmakare,
Read More

Sätta på sig queera glasögon

Det har varit en intensiv vecka med föreläsningar, deadlines för artiklar och ansökningar. Och ännu är det inte riktigt över… Men idag var det roligt att återigen träffa masterstudenter i
Read More

”Tid är allt du har….

… och en dag kanske du upptäcker att du har mindre tid än du tror." Så skriver professor Randy Pausch i boken "Den sista föreläsningen".  Internationellt är det vanligt att
Read More

Sex är naturligt!

Det är vanligt att se på sexualiteten som något naturligt, som man inte ska prata om eller analysera sönder. Nåt som ska skötas sig själv, eftersom det alltid funnits. Enligt
Read More

Genom att ställa de svåra frågorna blir man mänskligare

Så tror jag det var han sa – fransmannen som vid första ögonblicket kunde tyckas fjättrad i sin kropp på grund av sin funktionsnedsättning – och sedan leende berättade att
Read More

Varför lever du som heterosexuell?

Det är sällan den frågan ställs, men den "motsatta" dvs hur kommer det sig att du lever som homosexuell är desto vanligare. När förstod du att du var homosexuell? Vilket
Read More

Sex, love och rullstol

Häromkvällen sändes programmet Sex, love och rullstol i Kunskapskanalen (sänds i repris imorgon torsdag kl 22). Utgångspunkten var en fransk dokumentär som handlade om rätten till sexualitet oavsett om man
Read More

FAS-ansökan inlämnad!

Så var det klart – nu är vår ansökan till FAS inlämnad! Det är ett gediget jobb att få alla delar med på ett korrekt sätt i en ansökan; förutom själva
Read More

Skandinavisk forskning i FOXNews.com

Häromdagen var det en artikel i FoxNews.com utifrån vår bok Generation P? om unga och pornografi. Det är dr. Yvonne K Fulbright , sexualrådgivare , författare och kolumnist and grundare
Read More

”Drömmen om Danskungen” blir musikal!

Idag fick jag ett mejl från Filbornaskolan, en gymnasiesärskola i Helsingborg, som berättade att de gör en musikal utifrån min bok Drömmen om Danskungen! Musiken är allt från Offspring till Abba.
Read More

Förläggare som barnmorskor

Det är spännande att ge ut böcker av olika karaktär, på olika förlag. Man kan nog beskriva mina texter som helt skilda åt, men egentligen är det samma sak fast
Read More

En modern saga….

…. eller en skräckberättelse? Så står det på baksidan av nobelpristagaren Doris Lessings bok "Det femte barnet" som jag nyss läst om genom att lyssna på Mona Malms läsning. Så
Read More

”Berätta nåt sorgligt så vi får gråta lite!”

Från Värmland kommer många berättare  – Göran Tunström, Selma Lagerlöf, Gustav Fröding m.fl. – och det är kanske inte så konstigt med de muntliga traditioner som finns där. Min pappa
Read More

Är Tintin gay?

Kan man se om en person är gay? Ja, enligt skribenten Matthew Parris i The Times, så är det enkelt: Om en person bär scarf, har hund, umgås med en
Read More

Uppdatera din relation med en spraydos Oxytocin!

Larry Young, professor i neurovetenskap vid Emory University, Atlanta, skriver om sin forskning där man behandlar par som går i samtalsterapi med hormonspray som ska framkalla förälskekänslor igen. Hormonet Oxytocin
Read More

”Every Way of Seeing is a Way of Not Seeing”

Jag läser nu den nya reviderade upplagan av John H. Gagnon och William Simons klassiker "Sexual Conduct" (2005) . Första upplagan skrevs för mer än trettio år sedan och ändå är
Read More

”Annars vore jag inte jag!”

David, cp-skadad sen födseln, och transan Candy funderar i filmen "LIvet är en schlager" på frågan om de skulle vilja vara cp-skadad och transa en gång till om de fick leva
Read More

Akademiska bloggar

Alltfler börjar blogga utifrån sin forskning och/eller om ämnen utifrån akademiska perspektiv. Det är kul, tycker jag, och dessutom viktigt att sprida reflektioner och kunskaper via nätet även kring dessa
Read More

Ingen har väl missat Håkan…

Innan jag kryper till kojs några ord om Håkan Hellström (ja, jag vet att jag tjatar om honom – säg inget till min man;-), som ikväll välförtjänt blev utsedd till
Read More

”Jag tror sex kommit för att stanna”

Groucho Marx uttalade de bevingade orden för många år sedan och jag brukar citera dem på mina öppna föreläsningar i sexologi, särskilt när det kommit väldigt många åhörare. Nu börjar
Read More

Fake it, until you make it!

Så uttryckte sig konstnären Ernst Billgren i en intervju i P3 imorse. Jag funderade på det hela dagen och till slut måste jag hålla med – i alla fall om
Read More

Kris eller kärlek eller både ock?

Så här i slutet av ett år brukar de flesta av oss mer eller mindre medvetet summera den gånga tiden och fundera över det som komma skall. Flertalet beskriver 2008 som
Read More

Mindroom och Sophie Dow

Som uppmärksamma läsare kanske kommer ihåg så var jag moderator i våras på särskolans rikskonferens i Varberg. Där träffade jag bland annat Sophie Dow, mamma till Annie som föddes med
Read More

Den kultiverade människan och fula ord

De ord som på engelska ofta kallas "four-letter-words" kallas på svenska  "fula" eller "runda". Men hur kommer det sig att fula ord blivit fula? undrar folklivsforskaren Bengt af Klintberg i
Read More

Ernst-Hugo i Saltsjöbaden

I kväll sändes en minnesfilm om Ernst-Hugo Järegård, som dog för tio år sedan. Det påminde mig om när  jag som kassör i Svensk förening för sexologi satt i styrelsen som arrangerade årets
Read More

Vem är du, vem är jag?

Häromdan blev jag uppringd av en kvinna från New York, som entusiastiskt berättade att jag var nominerad till Who’s Who och att det nu bara krävdes några additonal questions, för
Read More

Nils Holgersson

Jag kan inte låta bli att berätta när jag som sextonåring åkte till Chicago som utbytesstudent och var Lucia. Då träffade jag Selma Lagerlöfs  fosterson Nils Holgersson på Svensk-Amerikanska-föreningen. Han hade
Read More

Selma och Värmland

Innan jubileumsåret 2008 är slut måste jag hinna med att nämna några ord om Selma Lagerlöf (f 1858-1940), 150 år, värmlänning som jag också är. Men firandet är inte slut, för nästa år är
Read More

Mysterium

Var på en härlig julkonsert med Varbergs kammarkör i går och kände hur tomt mitt liv är utan musiken! Går det att hinna med repetitionerna till våren? Vår dirigent Johannes
Read More

Fars gener?

Vad avgör egentligen barnets kön? I så gott som alla befolkningar föds något fler pojkar, ungefär 51% visar SCB:s forskning. Vad beror det på? Vissa forskare menar att det föds
Read More

Julfester och kärlek

I en undersökning som Jobbguiden.se har genomfört visar det sig att svenskar blir kära på personalfesten. Det var 40% som dejtat någon på jobbet, och för 32% av kvinnorna var
Read More

Hur stor betydelse ska kursutvärderingarna ha?

I Universitetsläraren nr 20/08 funderar Anders Örtenblad, lärare och forskare vid Högskolan i Halmstad,  över vilken betydelse och inflytande man ska ge studenteras kursutvärderingar. Kan studenter bedöma vad som är
Read More

Var lat och överlev!

Docenten och socialpsykologen Bosse Angelöw talar om vikten av lättja (eller återhämtning som låter bättre idag!) och berättar att hans budskap om att låta hjärnan vila mellan aktiviteterna togs emot
Read More

Ungdomsmottagning på nätet

Säkert är det många som har uppmärksammat den nya ungdomsmottagningen på nätet – www.umo.se.Det är ett nytt sätt att nå ungdomar och har kommit till på initiativ från Socialdepartementet och
Read More

”Om man lever här och nu…

… måste här vara vackert och nu vara skönt." Så står det på väggen i ett rum på Eldorado. Det är ett aktivitets-, kunskaps- och kulturhus i Göteborg för personer
Read More

Erfarenhet som en väg till kunskap

"Vilken kunskap är säkrast – att man själv är förälskad eller att avståndet till månen är så och så många kilometer?" undrade Hans Alfredsson vid något tillfälle. Erfarenheten måste tas
Read More

Utbyte av en orkester av röster

Så hyllar nobelpristagaren i litteratur Jean-Marie Le Clézio i sitt tacktal litteraturen och dess betydelse vid Nobelmiddagen. När man i sin ensamhet skriver en forskningsartikel, en rapport eller monografi eller
Read More

Skönhet och sanning

"Det är skapandets hemlighet och kärna. Sanningen är vacker, och skönheten är sann. Ett mästerverk består av skönhet och sanning, i varje ord, i varje mening, i varje stycke, i
Read More

Lycka smittar

En roligare nyhet är att lycka visar sig smitta! I British Medical Journal publiserades nyligen en forskningsartikel där det visar sig att en lycklig person sprider sin sinnesstämning i tre
Read More

Kärlek i fokus

I Hallands Nyheter kan man idag läsa att elever på gymnasiet saknar grundläggande kunskaper om sex. Under en pågående temavecka på Ljud- och Bildskolan framkom att nästan ingen kunde svara
Read More

Nobelfesten

Ikväll är det middag för dem som utdelats kanske världens mest prestigefyllda vetenskapliga pris, Nobelpriset, inom medicin, fysik, kemi, litteratur och fredsarbete. Intressant att notera är förstås att inget pris
Read More

Målet med all vetenskap

I Björn Larssons bok "Filologens dröm", som består av flera tankeväckande noveller som man som akademiker läser med ett igenkännande leende (även om en del förstås är skruvat lite extra
Read More

Möten utan gränser

Har varit i Umeå och föreläst för personal som arbetar inom särskola, habilitering och omsorgsverksamheter i Västerbotten i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Där jobbar eldsjälen Anki Bard-Sandström, som jag nu känt
Read More

”Musik är…

… en högre uppenbarelse än all visdom och filosofi " sägs Ludwig van Beethoven ha sagt. Vad är då egentligen visdom? För att vara vis räcker det ínte med att ha kunskap,
Read More

Se människan!

Igår sände Svt 2 dokumentären "Martina och jag". Det var ännu en gripande berättelse av min favoritfilmare Tom Alandh. Han har följt Martina i trettiofem år och även intervjuat hennes
Read More

Helgrock

I mörka november finns det ändå många ljuspunkter: spännande tentor att läsa, härliga musiktävlingar att hålla tummarna på, un-plugged  på Gallerian i Varberg med Marissa Burns Trey som kom tvåa
Read More

Tänka rätt är stort…

… men tänka fritt är större! Så skulle jag vilja vända på Uppsala universitets berömda ord över ingången till aulan. Men kanske är det jag som tolkar det som Thomas
Read More

Superintresserade studenter stimulerar sinnet!

Är på väg hem från ännu några dar i Skåneland. Har föreläst i Lund, varit på möten med lektorer både formellt och informellt (Paddy’s) och nu en heldag med examinationer
Read More

Konsten att flirta

En viktig livskunskap som vi sällan talar om är konsten att flirta. Som tur var är många bra på det, vilket bland annat jordens befolkning kan vara ett exempel på!
Read More

Mer funktion – mindre hinder

Idag föreläste jag på Grand Hotell i Lund på en regiondag om funktionshinder för handläggare, chefer och politiker från Halland och Skåne, som anordnas av Attendo LSS. På den ena
Read More

Väck inte den mor som sover…

… är ännu en härlig travestering som man kan finna på Wendela.se  Idag ska jag  nämligen ha vilodag, se film, läsa och äta god mat. Rösten är fortfarande hes och
Read More

Under en människas livslängd…

… hinner det hända mycket. När man ser tillbaka på de sexualpolitiska reformer och lagar som genomförts kan vi bara ana oss till de människoöden som är förknippade med dessa;
Read More

Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

På väg till Stockholm för att hålla en föreläsning om kärlek och sexualitet och unga med intellektuella funktonsnedsättningar hos Lafa – enheten för sexuell hälsa. Under mer än tio års
Read More

Skolan är bäst…

…. på att ge barn och ungdomar kunskaper om sexualitet och samlevnad, visar Ronny TIkkanens och Margareta Forsbergs forskning om hur man bäst når fram till ungdomar. Margareta, som var
Read More

Visst är det märkligt?

Det som vi i Sverige tar för givet – att sexualundervisning ska vara obligatorisk i skolan – är för många länder fortfarande en utopi. Under den internationella aidskonferensen i Mexico
Read More

Stolt och nöjd

Kan inte låta bli att berätta att Ofelia vann maskeradtävlingen; inte för att man behöver vinna, utan för att hon var så glad att hennes storebror hade sminkat ett otäckt sår
Read More

Pedagogik på avancerad nivå

Enligt Bolognadeklarationen ska all universitetsutbildning bygga på progression och delas in i grund-, avancerad och forskarnivå. Igår hölls ett Pedagogiskt seminarium på Hilton Hotell med medarbetare från enheten Hälsa och
Read More

Funktionshinder eller nedsättning?

Är hemma med hes hals och korrekturläser mitt kapitel "Man kramas mest" om unga med intellektuella funktionsnedsättningar, kärlek och sexualitet, som ska ingå i Studentlittereraturs nya antologi om ungdomar och
Read More

Den sköna konsten med referenser

Att lära sig skriva referenser är en del av den akademiska världen, som har fler bottnar. En är förstås den korrekta och tydliga delen, som visar att forskaren är påläst
Read More

”Du skriver så vackert….

… att man inte ser vad du tänker"  Den kommentaren, bland flera andra som pekar på "akademiska etikettsbrott",  har Annelie Bränström Öhman fått under sin karriär som litteraturvetare. I boken Genus
Read More

Historiskt!

Har tagit ett par bloggfria dagar, firat halloween med barn och ungdomar här hemma, varit hos vänner på middag och njutit av några lediga höstdagar! Och nu har jag valvakat inatt;
Read More

Mirakel

Ibland stannar man upp – reflekterar, tittar och bara förundras. Jag ser mina närmaste som på nytt, tänker på vänner, arbetskamrater som också är mina vänner och alla andra som
Read More

”Tredje uppgiften” i Skövde

Var i går i Skövde och föreläste för särskolepersonal som har studiedag under elevernas höstlov. Det är alltid lika roligt att träffa engagerade rektorer, utbildningsansvariga, lärare  och assistenter i särskolan! Alltsom oftast
Read More

Hur man blir klok på universitet – om att arbeta på paradoxernas arbetsplats

Läser med stor entusiam och igenkännande Billy Ehn och Orvar Löfgrens bok Hur man blir klok på universitet. Det är en etnografisk, kvalitativ studie, som beskriver akademin inifrån. Här granskas
Read More

Könsneutrala äktenskap – möjligheter för alla!

På tio år har attityder till människor med olika sexuella variationer förändrats mot en mer tillåtande syn. Aftonbladet skriver idag om nya lagar, höjda röster och om homosexuella som har
Read More

Internet förändrar synen på vem människan är!

Under veckans konferens "Internetdagarna" i Stockholm pågick en en paneldiskussion som utgick från hur nätet inte bara förändrar vad och hur människan gör saker, utan även vem hon är! Det
Read More

Vi vill ha fler män!

På masterprogrammet i sexologi är majoriteten kvinnor. I första kullen är det två män, i den andra tre. En studie av Fugl-Meyer & Giami 2006 visar att av dem som idag
Read More

Saker och ting som barnbarnen borde veta

Läser just nu musikern Mark Oliver Everetts självbiografi "Saker och ting som barnbarnen borde veta" – en berättelse om rockmusik, död, kärlek, galenskap och en osannolikt tragisk uppväxt. Och så blev det
Read More

Skriva på engelska eller svenska? Eller både ock?

Som forskare inom framförallt humaniora, samhälls- och beteendevetenskap är detta en central fråga. Ska man få spridning på sin forskning är det viktigt att skriva på engelska och internationalisering är
Read More

Unga och medier

Nu har Medierådet kommit ut med sin tredje rapport där barn, ungdomar och föräldrar får ge sin syn på erfarenheter och upplevelser av media. För min del är det särskilt
Read More

”You’re so gay and you dont even like boys”

Kan inte låta bli att visa ännu ett exempel på hur även musikbranschen hänger på denna nya (?) öppenhet vad gäller olika sexuella riktningar och variationer. Det påminner om samma process som
Read More

Metro-, retro- eller ekosexuell?

Det är många nya begrepp som har uppfunnits de senaste åren, även om motståndet mot kategoriseringar parallellt växer sig allt starkare. Vi vill inte delas in i olika fack, vilka sen
Read More

Hur blir man sexolog?

Det är en vanlig fråga som jag får. Först och främst är det viktigt att veta att de flesta arbetar med sexologiska frågeställningar i den yrkesroll man redan har som
Read More

Prevention rörande män som har sex med män

Ännu en av mina vänner, forskaren Ronny TIkkanen, har skrivit rapporter om prevention för män som har sex med män. Ronny och jag gick forskarutbildningen i Göteborg tillsammans, och båda
Read More

”Jag tycker om att skoja och leta efter svamp” – om nätdejting

Anna Bengtsson skriver levande och varmt om sökande efter en man via Internet. I boken beskriver hon olika sätt att presentera sig själv, i ord och bild. Bokens huvudperson får
Read More

”Den svåraste bok du läst?”

Vilken är det? frågar bloggen bokhoran ett antal personer. Varför, undrar jag, verkar det anses som  "finare"  litteratur ju svårare böckerna upplevs? Varför inte precis tvärtom – för den bok som får
Read More

Sex IQ

Har du högt eller lågt sex IQ? Det är inte bara vanligt IQ eller EQ som vi talar om nuförtiden, utan begreppet sexuell intelligens finns också! Det handlar om ett
Read More

Svenska medier och sexualförbrytare

Igår i Svt Debatt diskuterades om man ska hänga ut sexualförbrytare i svenska pressen eller inte. Med i debatten var bland annat NIklas Långström, god vän och docent på KI
Read More

Sexuella möjligheter istället för svårigheter

I många år har jag som sagt föreläst kring ämnet unga med intellektuella funktionsnedsättningar och sexualitet. Ofta frågade personal och anhöriga vilka sexuella problem jag då ska ta upp. Nuförtiden
Read More

Lafa – Enheten för sexualitet och hälsa

Sedan många år har jag regelbundet haft föreläsningar och kurser på Lafa i Stockholm om unga med intellektuella funktionsnedsättningar och deras möjligheter till kärlek och sexualitet. Torsdagen den 13 november
Read More

Tre kärlekar

Även professor PO Lundberg skriver om kärlek i Läkartidningen (nr 50-52 2005) och dess betydelse för mänsklighetens fortbestånd. Han poängterar att författare, poeter, historiker, psykoger med flera  genom tiderna har visat att
Read More

Förundran och nyfikenhet i forskning

Det är så roligt att läsa något som fascinerar och fastnar, både utifrån dess språkliga form och dess innehåll. Varpu Löyttyniemi skriver i Tidskrift för Genusvetenskap (nr 2/08) om förundran
Read More

”Sökandet efter kärlek fortsätter mot alla odds”

Så stod det på en mur som feministen bell hooks gick förbi varje dag under en period i livet, då hon upplevde kärlekssorg. I hennes bok "Allt om kärlek" tar
Read More

Om sprickor och känslor i det akademiska skrivandet

I tidskriften för Genusvetenskap (nr 2/08) skriver Annelie Brännström Öhman mycket tänkvärt "Om emotionella läckage i akademiska texter och rum".  Det intressanta i en text, menar hon, är sprickorna, glappen
Read More

Föräldraskap och homosexualitet

Såg igår filmen Patrik 1.5 och kunde inte annat än stämma in i de lovord som filmen fått! Utan att skämta bort svåra ämnen tar filmen på ett lättsamt upp
Read More

Prins Annorlunda

Så benämner Sören och Yvonne Olsson sin son Ludvig, som föddes för  sjutton år sedan med Downs Syndrom. Han berättade i går i Tv4:s morgonsoffa om hur det var när
Read More

Betyg och magkänsla

I senaste numret av Universitetsläraren 15/08 frågar man sig om det går att lita på magkänslan när man sätter betyg på universitetsstudenter. Det är en intressant fråga, eftersom utbildning i
Read More

Lättläst med tyngd

Nyligen har europeiska dyslexiveckan avslutats. I dagens Hallands Nyheter står det att talböcker och lättlästa böcker kan vara räddningen för dem som har problem med att läsa och skriva. Det
Read More

Barns samtal på Lunarstorm

Cecilia Löfberg har i sin avhandling "Möjligheternas arena? Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena" (Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet) undersökt hur barn och
Read More

Moderna förhållanden är som en häxbrygd av motstridiga önskningar

säger Esther Perel, par- och familjeterapeut i New York. Häxbrygden är en blandning av trygghet, upphetsning, hemkänsla, transcendens, välbekant kärlek och stormande passion. Vi vill ha allt! Och helst med
Read More

Förneka sanningen om den äktenskapliga kärleken

Så säger påven Benediktus XVI om att använda preventivmedel. Möjilgen kan man använda sig av "säkra perioder" om man befinner sig i "svåra omständigheter". Den katolska kyrkans fortsätta avstånd från
Read More

Malmö högskola på bokmässan

På Malmö högskolas hemsida för enheten för Hälsa och samhälle informeras nu om de aktiviteter som högskolan var inblandad i på årets bokmässa. Det var Daniel Ankarloo som utkommit med
Read More

Träffas IRL

Men hur många är det egentligen som träffas IRL, dvs in real life, efter att ha mötts på nätet? I vår rapport Kärlek och sex på på internet (Månsson, Daneback,
Read More

Flirta och dejta på nätet

På många sätt har Internet förändrat beteende- och handlingsmönster och nya mötesplatser har skapats virtuellt. Under åren 2002-2005 ingick jag i Nätsexprojektet tillsammans med Kristian Daneback och Ronny Tikkanen under
Read More

Preventivmedelsdagen och Kelly Osbourne

I fredags var det preventivmedelsdagen. Själv missade jag den i ärlighetens namn eftersom jag var på bokmässan (vad nu det har med saken att göra), så sexolog jag är. Men efterdyningarna är
Read More

Hissmusik, lycka och kändisar på bokmässan

Många har frågat om jag såg några kändisar på bokmässan. Ja, det var kända ansikten lite varstans. De flesta ser kortare, längre, snyggare, mindre attraktiva ut än man tänkt sig.
Read More

Ungdomar och sexualitet

Senare i höst är det dags för tryckning av den kommande antologin "Ungdomar och sexualitet" som ges ut på Studentlitteratur med redaktörerna Chris Magnusson och Elisabeth Häggström-Nordin. Det är många olika
Read More

Bokförlag

I första hand ser jag mig själv som lektor och då ingår ju både undervisning och forskning i yrkesrollen. Men kanske vågar jag även kalla mig författare, då jag nu
Read More

Var är Håkan?

Efter fantastiskt roliga möten, återföreningar och nya kontakter på bokmässan, gick min syster och jag till Liseberg och Håkan Hellström på fredagskvällen. Han är en av de få som är
Read More

Som man raggar får man ligga

… var ett av många kul ordspråk på den nya sajten för nya tidens kvinnor som presenteras på Aftonbladets Wendela.se på årets bokmässa i Göteborg! Massor av människor, böcker och
Read More

Prata porr i skolan?

Det är frågan på det seminarium på bokmässan då jag och Hans Olsson från RFSU ska diskutera dels den forskning  om ungas erfarenheter och upplevelser av dagens lättillgängliga pornografi som
Read More

Drömmen om Danskungen

Apropå homogami, så kan man säga att min egen lättlästa bok "Drömmen om Danskungen" handlar om när man blir kär i nån som kan vara svår att få eftersom man
Read More

”Det var inte mitt fel” – boktips!

Så här kommer då ett boktips! Det är etikforskaren Ann Heberleins senaste bok "Det var inte mitt fel". Hon skrev den på tre veckor i ren ilska över att allt
Read More

Nyttan med referenslitteratur?

I kursplaner på högskolenivå finns det ofta listat referenslitteratur, efter den obligatoriska kurslitteraturlistan. Anders Örtenblad, Högskolan i Halmstad, frågar sig varför i senaste numret av Universitetsläraren (Nr 13/08). Det är
Read More

Du & Jag = Homogami

I senaste numret av tidningen Du & jobbet (nr. 7/08) finns en artikel om vilka yrykesgrupper som är gifta med vilka. Det är SCB som har tagit fram siffrorna, och det
Read More

”Jag tror sex har kommit för att stanna!”

…var ett av Groucho Marx, ( (1890-1977) amerikansk filmkomiker, berömda citat. Det kan man ju hålla med om när vi bevittnar intresset för utbildning i sexologi. Det märkliga är dock
Read More

RFSU på bokmässan

RFSU har flera intressanta seminarier på årets bokmässa – bland flera handlar ett om att prata porr i skolan (undertecknad och Hans Olsson), ett annat om att bli/vara mamma med
Read More

SexoGoteborg 2009

Ingen som är intresserad av sexologi har väl kunnat missa att nästa världskonferens kommer att vara i Göteborg! Den 21-25 juni kommer stan att invaderas av forskare, kliniker och informatörer
Read More

Släpp retoriken lös!

Läste i Elza Dunkels blogg om Görans Häggs bok Praktisk retorik och påmindes om mina läsandeupplevelser; retorik liknar i allt väsentligt vardagslivet och vanligt mänskligt umgänge. Vi gillar folk som
Read More

Och var finns unga homosexuella med intellektuella funktionsnedsättningar?

Det frågar jag i min senaste artikel i ett kommande nummer av tidskriften Intra – Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. I min avhandling Får jag lov? visade
Read More

Intra-dagarna 22-23 september 2008

Snart är det dags för årets Intra-dagar i Stockholm! De är ett samarbete mellan Intra, FUB och stiftelsen ala och vänder sig till alla som är engagerade i stödet till personer
Read More

Stolt, nöjd och…. trött….

Så var det fredagskväll efter två intensiva veckor i sexologins tecken. Internationella konferenser, brain-storming på forskarmöten och möte med en ny kull masterstudenter har avlöst varandra utan avbrott i ett
Read More

Men var är männen??

Ett litet smolk i bägaren är dock könsfördelningen i våra masterklasser i sexologi. Endast en minoritet är män, vilket kan tyda på att sexologin utvecklas till en kvinnodominerad profession. En
Read More

Ännu fler masterstudenter!

Idag mötte vi (professor Sven-Axel Månsson, adjunkt Gunnel Brander och jag) ännu en ny kull masterstudenter i sexologi. Det är ett stort ögonblick när det höga sökandeantalet blir personifierat i
Read More

Användbar kunskap

Varför sysslar jag med forskning? Varför utbildade jag mig inom akademin? Vad ska forskningen vara till för? Dessa frågor får jag ofta när jag är ute och föreläser utifrån högskolans s.k.
Read More

Nytt samarbete medicin och samhällsvetenskap i sexologins tecken!

På årets nordiska konferens i sexologi på Island presenterades även arbetet med en ny upplaga av Libers numera klassiska lärobok Sexologi. Hittills har professor Per Olov Lundberg, Uppsala universitet, varit ensam redaktör,
Read More

Blivande guldmedaljörer i sexologi?

På världskonferensen i sexologi i Göteborg 2009 kommer även fem guldmedaljörer att presenteras och hyllas för sina insatser inom sexologin. Dessa personer är hemliga fram till dess. Den som arbetat
Read More

Det senaste inom sexologin!

Närmare 100 personer från Danmark, Finland, Estland, Norge, Sverige och Island samlades äntligen på den årliga nordiska konferensen i sexologi som denna gång var i Reykjavik – världens nordligaste huvudstad- alltifrån praktiker
Read More

Vakna med glädje

Det är kul med ordspråk, tycker jag. Ofta säger jag fel, eller glömmer bort hur de var. Marie von Ebner-Eschenbach konstaterar, kanske lite torrt: "De flesta människor behöver mer kärlek
Read More

Training and research in Sexology

Så är temat på årets nordiska konferens i sexologi (NACS)! Vi brukar vara runt 100-120 personer från de nordiska länderna som träffas varje år. Flera är forskare, men de allra
Read More

Internet som frizon

Jag kan inte låta bli att återigen tänka på informanterna i min bok Kärlek.nu om Internet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. På arbetsmötet med Socialstyrelsen påpekade jag hur viktigt det är att
Read More

Samma längtan efter närhet

I brittiska medier visas nu en kampanj med bilder på människor med intellektuella funktionsnedsättningar som kramas och är nära varandra. Avsikten är att synliggöra att man har samma längtan efter
Read More

Ny studie om ungdomar och sexualitet

Sitter på tåget på väg till Rosenön i Dalarö skärgård. Socialstyrelsen har bjudit in till arbetsmöte inför en ny studie om ungdomar och sexualitet. Vi är en grupp representanter från
Read More

Vilka är masterstudenterna i sexologi?

För att få en uppfattning om vilka som studerar sexologi på masternivå på Malmö högskola har jag gjort en mindre enkätstudie i den första kullen. Det visade sig att majoriteten
Read More

Bok- och biblioteksmässan

Nu närmar sig årets höjdpunkt för många bokälskare, men också för alla som jobbar professonellt med böcker; utgivare, inköpare, skolpersonal m.m. Och självklart för alla som själva skriver böcker! Den
Read More

nya masterstudenter i sexologi

Om ett par veckor börjar nästa kull nya masterstudenter i sexologi till Malmö högskola. Precis som förra året var det många sökande och troligen kommer runt 40 studenter att bli
Read More

Vi är vad vi läser, men också HUR vi läser…

Det pågår en intensiv debatt om hur vårt sätt att läsa förändrar oss som människor och där man till och med kan se att hjärnan "bygger om sig" utfrån vårt
Read More

Levande böcker

Igår startade Malmöfestivalen med en massa olika uppträdanden, matupplevelser och kulturevenemang runtom i innerstan. För första gången medverkar Malmö högskola med spännande utbud hela veckan i  ett eget tält. Fredagen
Read More

Den sista föreläsningen?

Föreställ dig hur det skulle vara att veta att du skulle genomföra den sista föreläsningen i ditt liv? Efter att själv ha genomfört ett antal föreläsningar i sexologi, både nationellt
Read More

Hällungen

Tillbringade en långhelg på Hällungens kursgård med två av mina döttrar. Det var yoga, workshops med NVC-kommunikation, bild, dans, musik, paddling och promenader m.m.. Mycket speciell känsla att ta ett
Read More

Inför Malmöfestivalen

Innan högskoleterminen drar igång för fullt, så visar Malmö högskola upp sig på Malmöfestivalen från och med fredagen den 15 augusti och en vecka framåt. Det här är ett spännande
Read More

Semester

Inläggen blir färre när solen skiner och det är semester. Om nån lockas till Varberg på grund av rykten om salta hav, sol och vind så kan jag bara intyga
Read More

Värmlänning

Kan inte låta bli att lägga ut ännu en fantastisk låt med Monica Z. Själv är jag också född värmlänning och känner mig ofta stolt över denna musikaliska närhet med
Read More

Summer time

De akademiska inslaget i inläggen tenderar att bli mindre när det är sommar. Och så ska det väl vara i semestertider! Åter från ännu en minisemester (så är det när
Read More

Ska vi gå hem till dig eller hem till mig, eller var och en hem till sitt?

Igår kväll var det dags för Magnus Uggla. I en hast bestämde vi oss för att "Lets go, lets go, lets go, lets go, lets go ner på stan…". Är
Read More

Det svenska vemodet

Lyckliga gick vi hem, min äldsta dotter och jag, efter att ha tillbringat en kväll i ösregn och sol med en fantastisk regnbåge högt över Varbergs fästning. Unga och gamla,
Read More

Efteråt…..

…. konsert vid havet. Ikväll stannar Lars Winnerbäck m.fl. till vid Varbergs fästning. Har vi tur blir det en magisk kväll, med trollbindande musik, sol och uppehåll. Och nu kan
Read More

International Academy of Sex Research

Hemma igen efter några intressanta och trevliga dagar i Leuven, Belgien, på konferens med IASR. I år hade Aleksandar (Sasha) Stulhofer från Kroatien, Gert Martin Hald från Danmark och jag
Read More

Minisemester

Kom nyss hem från en minisemester i Köpenhamn. Tänk, kan inte låta bli att åka söderut fast jag har semester från högskolan i Malmö! Danmarks huvudstad ligger bara drygt 30
Read More

Sommarprat om kärlek

Sommarledigt betyder även ledig tid från datorn. Men inte från radion eller från böcker och musik. Lyssnar med intresse på årets sommarpratare och slås av hur centralt temat kärlek alltid
Read More

Sommarledigt

MIdsommardagen. Trött, inte på grund av egna nöjen så mycket som tonåringarnas… That’s life. Nu blir det två veckors ledighet, innan konferensen i Belgien med International Academy of Sex Research
Read More

Midsommar

Regnet smattrar mot tågfönstret och det är dags att bege sig från Malmö högskola mot Varberg för att fira midsommar, denna sommarhelg som kantas av förväntningar, magi och folktro. Ebbe Schön skriver
Read More

Masterstudenter i sexologi

Så är första läsåret avklarat för för den första kullen masterstudenter i sexologi! Programmet omfattar ytterligare ett år på halvfart och sen ett tredje sista år på helfart. Det har varit två
Read More

Ämnesgruppen för sexologi och sexualitetsstudier

Förra veckan bestämde vi att byta namn på den ämnesgrupp, som bildades i samband med starten av det nya masterprogrammet i sexologi. Ämnesgruppen för sexologi och sexualitetsstudier ska gruppen nu heta, för
Read More

Pionjär inom sexologin debutant som sommarpratare

Igår blev det offentligt att en pionjär inom sexologin, Maj Briht Bergström-Walan, är en av årets sommarpratare. Maj-Briht, 83 år, är utbildad barnmorska, psykolog, sexualforskare och rådgivare.  Hon är Sveriges
Read More

Hultsfredsfestivalen

Jaha, då har sonen åkt till Hultsfredsfestivalen med ett leende i ansiktet redan klockan sju i morse. Modern stod kvar och vinkade och gick sen suckande av avund in i
Read More

Skapande av distanskurser

Precis hemma igen från ännu i dag på högskolan i Malmö, då vi blivit examinerade på distanskursen som ingår i den högskolepedagogiska utbildningen Akademiskt lärarskap, 15 hp. Jag har blivit
Read More

Självbestämmande, normalisering och delaktighet

Nu har jag kommit hem efter att ha föreläst om kärlek, sexualitet och unga med intellektuella funktionsnedsättningar i Molde, Norge. Den vackra stan på nordvästlandet ligger vid Romsdalsfjorden och pryds
Read More

Skriva lättläst

Förutom forskningsböcker och artiklar skriver jag även lättlästa skönlitterära ungdomsböcker. Jag har funderat en hel del på vad det innebär, jämfört med att skriva akademiska texter. Kan författare, journalister, forskare
Read More

Risker på nätet?

Det går inte att undvika att känna till riskerna med Internet. Mer eller mindre dagligen läser vi och hör om människor som råkar illa ut. Ibland handlar det om att
Read More

International Academy of Sex Research

I sommar är det dags för ännu en konferens med IASR (http://www.iasr.org/). Det är en internationell organisation för invalda forskare från hela världen som sysslar med sexualitetsfrågor. Hittills har det
Read More

Vad är web2.0? Second Life?

Som lektor vid högskolan i Malmö är det numera obligatoriskt med kurser i akademiskt lärarskap. Jag har valt tema distansutbildning för att lära mig mer om nätets möjligheter att förmedla
Read More

Sociologiska perspektiv på sexualiteten

Det finns även sociologiska definitioner av och perspektiv på sexualiteten, och det är dessa som jag arbetar mest med. Då anser man att sexuellt beteende, precis som allt annat mänskligt
Read More

Vad är sexologi?

Ämnet sexologi väcker nästan alltid nyfikenhet. Vad handlar ämnet om egentligen? Idag är sexologi ett vedertaget tvärvetenskapligt ämne som omfattar olika ämnen, t. ex. medicin, psykologi, sociologi, antropologi, historia, filosofi
Read More

Presentation

Jag heter Lotta Löfgren-Mårtenson och arbetar som universitetslektor i hälsa och samhälle med inriktning mot sexologi. Från och med höstterminen 2007 är jag kursansvarig på masterprogrammet i sexologi vid Malmö
Read More